Je bent Verzorgende en werkzaam op een afdeling Geriatrische Revalidatie. De opleiding volgt als het ware twee kerntaken van een verzorgende GRZ, namelijk het optimaal ondersteunen van een cliënt en mantelzorgers (het zogenaamde cliëntsysteem) waardoor de revalidatiedoelen voor de cliënt zo goed mogelijk worden gerealiseerd. De andere kerntaak is het coördineren van de zorg samen met multidisciplinaire team. Zowel theoretisch als in de praktijk leer je bij de opleiding GRZ vaardigheden en bekwaamheden aan en leer je deze te verbeteren. Centrale uitgangspunten van de opleiding GRZ zijn de praktijk en persoonlijke beroepsontwikkeling als Verzorgende GRZ, herkenbare lesstof die in de praktijk (eigen werksituatie) wordt toegepast en het ontwikkelen van een zelfstandige leerhouding. De opleiding bestaat uit zeven modulen, o.a. positionering van de Verzorgende, gespreks- en begeleidingsvaardigheden, coördinatie en cliëntgerichtheid en professionalisering als verzorgende GRZ. Voor deze opleiding heb je al je diploma Ziekenverzorgende of Verzorgende IG. Na de opleiding ontvang je het landelijke Mbo certificaat Verzorgende Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ).