Verzorgende en verpleegtechnische handelingen

In dit mbo-certificaat zijn de volgende onderwerpen opgenomen: 

  • Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied; 
  • Biedt specifieke zorg; 
  • Voert verpleegtechnische handelingen uit; 
  • Evalueert en legt de zorgverlening vast. 

Na het behalen van dit certificaat, is de medewerker bevoegd om een aantal veel voorkomende verzorgende en verpleegtechnische handelingen uit te voeren.  

Hierdoor is zij breder inzetbaar op afdelingen van zorginstellingen waar veelal ondersteunende en verzorgende taken worden gecombineerd.  

De medewerker leert: 

  • om op diverse wijzen medicijnen toe te dienen, medicijnen te checken, te doseren en te distribueren; 
  • de belangrijkste specifieke verpleegtechnische handelingen (vergelijkbaar met de Verzorgende IG opleiding: er kan een voor de werksetting relevante keuze gemaakt worden uit 24 handelingen); 
  • eerste hulp te verlenen. 

 

Na het succesvol afsluiten van het scholingstraject ‘Verzorgende en verpleegtechnische handelingen’, krijgt de medewerker het officieel erkende mbo-certificaat dat wordt opgenomen in het landelijke opleidingsregister van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen.