Verdieping palliatieve zorg

De zorgvraag voor mensen in hun laatste levensfase vraagt om specifieke competenties. Het vraagt om extra expertise, een omslag in denken en doen, in communicatie en ook in je gedrag naar de cliënt als naar de familie. 

Iedere zorgvrager moet verzekerd zijn van goede palliatieve zorg op de gewenste plaats, op het juiste moment en door de juiste zorgverleners.  

Door middel van dit mbo-certificaat is de beroepsbeoefenaar beter gekwalificeerd om in te spelen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen.  

Dit certificaat omvat een verdieping met betrekking tot het verlenen van palliatieve zorg.  

De medewerker moet in de palliatieve zorg kunnen samenwerken met een integraal disciplinair team waar zorgvrager en naasten onderdeel van uitmaken. De medewerker verdiept zich op het gebied van kennis en het toepassen van de kennis omtrent de meest voorkomende symptomen waaronder pijn, benauwdheid, vermoeidheid, etc.   

Daarnaast omvat het scholingstraject een verdieping in kennis over en reflectie op ethische vraagstukken binnen de palliatieve zorg en communicatievaardigheden om met de zorgvrager in gesprek te gaan over de laatste levensfase. 

Het certificaat is geschikt voor werkenden in de sector zorg en welzijn die in het bezit zijn van een diploma op niveau 3 (of vergelijkbaar niveau). Het biedt werkenden de kans zich verder te ontwikkelen, passend bij de vraag van het complexer wordende zorglandschap. 

 

Na het succesvol afsluiten van het scholingstraject ‘Verdieping palliatieve zorg’, krijgt de medewerker het officieel erkende mbo-certificaat dat wordt opgenomen in het landelijke opleidingsregister van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen.