Training praktijkgericht Klinisch redeneren

Van de MBO-Verpleegkundige wordt steeds meer klinische blik gevraagd in complexe situatie. Onderbouwing van observaties, het interpreteren van anamnestische gegevens en adequaat (verpleegkundig) handelen zijn hierin essentieel. Maar ook het pro-actief opereren en juist en op tijd gegevens verzamelen en goed kunnen communiceren met cliënt, groepsleiding, familie etc. Menskracht 7 biedt daarom op maat voor instellingen een training praktijkgericht Klinisch redeneren voor hun verpleegkundigen. De training heeft o.m. de volgende leerdoelen: de verpleegkundige beoordeelt in cliëntgebonden beroepssituaties de urgentie van de klachten van de cliënt en stelt, indien noodzakelijk in overleg met een arts, een beleid vast. De verpleegkundige kan het klinisch beeld beredeneren, weergevende en leert ernaar te handelen. De training heeft een duur van drie dagdelen (van ca. 4 uur) en kent voorbereidende opdrachten en een E-learningmodule. De deelnemers ontvangen per training een certificaat van Menskracht 7 wanneer zij voldoen aan de verplichte E-modulen en opdrachten als voorbereiding. En wanneer zij aanwezig zijn en actief meedoen aan de trainingen.