Training omgaan met onbegrepen gedrag voorkomend uit psychiatrische problematiek en dementie

Je kan als huishoudelijk medewerker in aanraking komen met zorgvragers die gedrag vertonen dat moeilijk te begrijpen is en daardoor kom je soms in situaties terecht waarin je niet zo goed weet hoe je het beste kan reageren. Hoe meer inzicht je hebt in de oorzaken van onbegrepen gedrag bij zorgvragers met een psychiatrisch ziektebeeld en/of dementie en hoe meer je traint in het hanteren van dit gedrag, hoe vaker je succes zult hebben bij het omgaan daarmee.

Met deze training van Menskracht 7 verwerf je kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van onbegrepen gedrag bij zorgvragers met een psychiatrisch ziektebeeld en/of dementie.
De training is verdeeld over één dagdeel van 4 uur en drie dagdelen van 3 uur. Wat je onder meer leert is het delen van ervaringen met collega’s en hun betrokkenheid bij collega’s. Je bespreekt en vermindert eventuele vooroordelen en angsten met betrekking tot psychiatrische zorgvragers en je leert een bepaalde basiskennis van dementie en onbegrepen gedrag dat daaruit kan voortvloeien, wat voor ziektebeelden daarbij passen en welke veranderingen kunnen optreden en hoe je die kunt signaleren en rapporteren. Je krijgt een certificaat als je 100% aanwezig bent geweest en alle opdrachten hebt gemaakt.