De training ‘omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie’ bestaat uit onder meer de volgende onderdelen: theoretische basiskennis wat is dementie, een diagnostische toets, oorzaken van onbegrepen gedrag, communicatie met mantelzorgers en familie, omgevingszorg en benaderwijze. Alles verteld en getraind vanuit praktijksituaties. De training houdt met de zogenaamde acht kernelementen ‘omgaan met onbegrepen gedrag’ en de tien voorwaarden voor goede dementiezorg (zorgstandaard dementie) zoals deze zijn vastgesteld door Vilans en het Trimbos Instituut.

Menskracht 7 maakt deze training op maat en op de eigen locatie, maar houd met het volgende ongeveer rekening. De training heeft een duur van 12 uur. Het zijn 3 bijeenkomsten van 4 uur. De deelnemer heeft gemiddeld 15 uur aan voorbereiding nodig. Dit is voornamelijk d.m.v. zelfstudie op basistheorie en diagnostische toetsing en het beschrijven van praktijksituaties.

In de training wordt aangesloten op de voorbereiding (ook de theorie) door deze te vertalen naar praktijksituaties. Middels ‘action learning’ zullen deze situaties in teams worden besproken en kritische situaties zullen worden geoefend. Bij de laatste bijeenkomst zal ook een acteur worden ingezet. De toetsing van alle opdrachten vindt plaats in de praktijk. Bij een voldoende beoordeling ontvangt de deelnemer een certificaat.