Omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie

Met dit scholingstraject kunnen medewerker zich verdiepen in zorgvragers met dementie en onbegrepen gedrag. Het werkveld heeft behoefte aan deze gespecialiseerde werknemers, zodat specifieke doelgroepen beter ondersteund worden. Met dit traject is de medewerker in staat om onbegrepen gedrag te signaleren en te verklaren. De medewerker heeft een gedragsrepertoire verworven in het omgaan met mensen met dementie en onbegrepen gedrag en zij is in staat samen te werken met een multidisciplinair team en naasten van de zorgvrager. 

Omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie en hun naasten is complex, omdat het gepaard kan gaan met lijdensdruk of gevaar voor de persoon of voor mensen in de omgeving van de persoon en hun naasten. Het is een uitdaging voor medewerkers om hier mee om te gaan op een wijze die lijdensdruk en/of gevaar voor de persoon en mensen in de omgevingen reduceert. Dit traject vergroot het gedragsrepertoire van de zorgmedewerker waardoor zij beter in staat is om te zorgen voor mensen met dementie en onbegrepen gedrag en hun naasten. Zij versterkt hiermee haar positie op de arbeidsmarkt.  

Dit scholingstraject ondersteunt de beginnend beroepsbeoefenaar bij het verlenen van belevings- en persoonsgerichte zorg aan mensen met dementie en onbegrepen gedrag en hun naasten. De medewerker krijgt handreikingen voor het observeren en analyseren van onbegrepen gedrag bij mensen met dementie. Daarnaast leert zij persoonsgerichte interventies toe te passen die aansluiten bij de levensgeschiedenis van de zorgvrager en is ze naast de zorgvrager met dementie ook gericht op de naasten. 

Het certificaat is geschikt voor werkenden in de sector zorg en welzijn die in het bezit zijn van een diploma op niveau 3 of 4 (of vergelijkbaar niveau). Het biedt werkenden de kans zich verder te ontwikkelen, passend bij de vraag van het complexer wordende zorglandschap. 

 

Na het succesvol afsluiten van het scholingstraject ‘Omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie’, krijgt de medewerker het officieel erkende mbo-certificaat dat wordt opgenomen in het landelijke opleidingsregister van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen.