Training agressiecoach en follow-up training

Verbale agressie komt verreweg het meeste voor bij de cliënten, familie, bezoekers en aan de receptie. Dit neemt niet weg dat er aandacht kan worden besteed aan fysieke agressie indien dit nodig blijkt. Ook is het wenselijk dat er aandacht wordt besteed aan die ziektebeelden die de agressie kunnen verklaren.
In de training ligt het accent op de ouderenzorg en lesmateriaal bestaat uit de minipocket met do’s en don’ts vanuit Gezond en Zeker gericht op de veiligheidscoach. De doelgroep bestaat veelal uit medewerkers in de zorg en welzijn (begeleiders, verzorgenden, verpleegkundigen). De trainingsgroep is gemêleerd van samenstelling. Dat wil zeggen dat er geen overwicht zal ontstaan van medewerkers van bijvoorbeeld specialistische afdelingen zoals de psychogeriatrische verzorging.

Qua inhoud wordt de Basistraining Agressiecoach afgestemd op de dagelijkse werkzaamheden en op de individuele wensen van de collega’s. De training wordt gegeven in een dubbele bezetting van trainer en een acteur. Als trainingsmethode wordt gebruik gemaakt van zowel theorie (25%), praktijk (50%) als feedback (25%). Daarbij verwachten we een doorschakeling naar de coachende rol die de deelnemer als agressiecoach zal moeten innemen.