Train de toetser van Verpleegtechnisch Handelen

De zorginstelling selecteert hiervoor de kandidaten die voor de rol van ’toetser verpleegtechnische vaardigheden’ of ‘voorbehouden handelingen’. In het kader van de deskundigheid op het gebied van verpleegtechnische handelen is middels permanente toetsing van medewerkers, Menskracht 7 vanaf 2012 betrokken bij de scholing van toetsers van verpleegtechnisch handelen binnen diverse zorgorganisaties. Dit gebeurt door een jaarlijkse basisscholing voor toetsers waarin vooral didactische- en beoordelingsvaardigheden centraal staan.

En aanvullend voor deze toetsers het herhalen van het eigen verpleegtechnisch handelen in combinatie met herhaling van de specifieke vaardigheidstoets.

Er wordt door de deelnemer voor aanvang van de training een competentievragenlijst ingevuld. Hierdoor krijg men een beeld van de eigen competenties in de rol als ’toetser’, waar is men goed in en wat zijn eventuele aandachtspunten.
Middels een observatieschaal leert men hoe gestructureerd en objectief een vaardigheidstoets kan worden gemaakt en worden afgenomen. De kwaliteitscriteria van de in de eigen praktijk gebruikte scorelijsten worden bekeken op validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid.

Van jou als deelnemer wordt verwacht dat vooraf de theorie is doorgelezen en de voorbereidingsopdrachten zijn gemaakt, deze gemaakte opdrachten en de leervragen neem men mee naar de training. De basistraining voor toetsers bestaat uit 3 dagdelen van drie uur.