Cursus Zorgassistent

Menskracht 7 biedt aan zorg- en welzijnsinstellingen een scholing Zorgassistent op maat. De scholing is erop gericht om medewerkers vaardigheden aan te leren zodat zij beter inzetbaar zijn in zorgsituaties. Menskracht 7 gaat tijdens de scholing in op de taken en verantwoordelijkheden van de zorgassistent, namelijk het bieden van assistentie bij de dagelijkse bezigheden op basis van een werkplanning en volgens afspraken uit het zorgleefplan, assisteren (ADL) en sociale vaardigheden. De cursus is op maat, maar duurt in het algemeen vier dagdelen training van ca. 3 uur en 16 uur aan opdrachten (in de praktijk) en digitale voorbereiding. Het certificaat ‘scholing Zorgassistent wordt uitgereikt als de deelnemers alle bijeenkomsten aanwezig zijn geweest en hun opdrachten voldoende hebben uitgevoerd.