Regievoering en Vakontwikkeling in de zorg i.c.m. Helpende plus

Er is landelijk in de sector VVT sprake van een veranderende vraag naar/behoefte aan zorg. Dit komt enerzijds door de toenemende complexiteit van de zorgvraag (multiproblematiek, co-morbiditeit en vergrijzing) en anderzijds door een veranderd zorgparadigma; ‘van zorgen voor naar zorgen dat’. Tegelijkertijd nemen de eisen aan de kwaliteit van de zorgverlening toe (kwaliteitskader langdurige zorg, Waardigheid en trots). Er is behoefte aan meer regievoering (van zorgvrager en zorgverlener) en hogere kwaliteitseisen. Het zijn deze onderdelen die in dit certificaat centraal staan. 

Met de certificaten Helpende plus (K1296) en Regievoering en vakontwikkeling in de zorg (C0055) ben je een basisverzorgende en opereer je tussen het niveau van niveau 2 en niveau 3 in (vergelijkbaar met de oude branche erkende opleiding verzorgende C).

De opleiding richt zich op die onderdelen uit de kwalificatie Verzorgende IG waarin de eigen regie van de cliënt en de zorgprofessional centraal staan. In de opleiding worden deze twee  certificaten geïntegreerd aangeboden in een programma wat zowel klassikaal als digitaal voorbereidend onderwijs is. De opleiding sluit aan op de mbo-certificaten ‘Basis voor deskundige zorg’ (C0054) en geeft vrijstelling voor onderwijs en examens van het eerste jaar opleiding Verzorgende IG.

Na afronding van het scholingstraject kun je de eigen regie van de cliënt ondersteunen bij wonen en huishouden, bij persoonsgerichte zorg- en begeleidingsactiviteiten.

Je versterkt de eigen regie door middel van instructie en voorlichting

Je monitort de gezondheidstoestand van de cliënten en voert eenvoudige verpleegtechnische vaardigheden uit.

Daarnaast kun je ook regie voeren over je eigen deskundigheid en ontwikkeling in het kader van een leven lang leren en ontwikkelen.

Het certificaat richt zich op die onderdelen uit de kwalificatie Verzorgende IG waarin de eigen regie van de cliënt en de zorgprofessional centraal staan. Het biedt de mogelijkheid om later in te kunnen stromen in een diplomagericht traject Verzorgende IG waarbij vrijstelling kan worden verleend voor de in dit certificaat behaalde onderdelen (1 jaar). 

Het certificaat is geschikt voor werkenden in de sector zorg en welzijn die in het bezit zijn van een diploma Helpende Zorg en Welzijn (of vergelijkbaar) en die ruime werkervaring hebben. Het biedt werkenden de kans zich verder te ontwikkelen, passend bij de vraag van het complexer wordende zorglandschap. 

 Na het succesvol afsluiten van het scholingstraject ‘Regievoering en vakontwikkeling in de zorg i.c.m. Helpende plus’, krijgt de medewerker het officieel erkende mbo-certificaten die worden opgenomen in het landelijke opleidingsregister van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen. 

 

Er zijn nog opleidingsplaatsen beschikbaar:

Leslocatie: ROC Mondriaan, school voor Zorg en Welzijn Vondellaan 35 Leiden

Kosten: 3110,00 euro

Lesdag: Eerstvolgende startdatum is maandag 17 april 2023 (lesdag op maandagen volgend schoolplanning)

1 Maandag 17 april
2 Maandag 8 mei 2023
3 Maandag 15
4 Maandag 22
5 Maandag 5 juni 2023
6 Maandag 12
7 Maandag 19
8 Maandag 26
9 Maandag 3 juli 2023
10 Maandag 21 augustus 2023
11 Maandag 28
12 Maandag 4 september 2023
13 Maandag 11
14 Maandag 18
15 Maandag 25
16 Maandag 2 oktober 2023
17 Maandag 9
18 Maandag 23
19 Maandag 30
20 Maandag 6 november 2023
21 Maandag 13
22 Maandag 20
23 Maandag 27
24 Maandag 4 december 2023
25 Maandag 11
26 Maandag 18 december 2023
27 Maandag 8 januari 2024
28 Maandag 15
29 Maandag 22
30 Maandag 26 februari 2024
25 maart 2024

Lestijden: 9.00 uur tot 16.00 uur (6 klokuren per dag)