Regievoering en Vakontwikkeling in de zorg

Het certificaat richt zich op die onderdelen uit de kwalificatie Verzorgende IG waarin de eigen regie van de cliënt en de zorgprofessional centraal staan. Het biedt de mogelijkheid om later in te kunnen stromen in een diplomagericht traject Verzorgende IG waarbij vrijstelling kan worden verleend voor de in dit certificaat behaalde onderdelen. 

Er is landelijk in de sector VVT sprake van een veranderende vraag naar/behoefte aan zorg. Dit komt enerzijds door de toenemende complexiteit van de zorgvraag (multiproblematiek, co-morbiditeit en vergrijzing) en anderzijds door een veranderd zorgparadigma; van zorgen voor naar zorgen dat. Tegelijkertijd nemen de eisen aan de kwaliteit van de zorgverlening toe (kwaliteitskader langdurige zorg, Waardigheid en trots). Er is behoefte aan meer regievoering (van zorgvrager en zorgverlener) en hogere kwaliteitseisen. Het zijn deze onderdelen die in dit certificaat centraal staan. 

Na afronding van het scholingstraject kan de medewerker de eigen regie van de zorgvrager bij wonen en huishouden ondersteunen, persoonsgerichte zorg uitvoeren op basis van een geformuleerd zorgleefplan, verpleegtechnische handelingenuitvoeren op basis van een geformuleerd zorgleefplan en regie voeren over de eigen deskundigheid, ontwikkeling en kwaliteit in het kader van een leven lang leren en ontwikkelen. Het certificaat krijgt hiermee een zelfstandige plek tussen de niveau 2 en niveau 3 kwalificatie in. 

Het certificaat is geschikt voor werkenden in de sector zorg en welzijn die in het bezit zijn van een diploma Helpende Zorg en Welzijn (of vergelijkbaar) en die ruime werkervaring hebben. Het biedt werkenden de kans zich verder te ontwikkelen, passend bij de vraag van het complexer wordende zorglandschap. 

 

Na het succesvol afsluiten van het scholingstraject ‘Regievoering en vakontwikkeling in de zorg’, krijgt de medewerker het officieel erkende mbo-certificaat dat wordt opgenomen in het landelijke opleidingsregister van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen. 

 

Er zijn nog opleidingsplaatsen beschikbaar:

Leslocatie: ROC Mondriaan, locatie Aspasialaan

Lesdag: dinsdag

Lestijden: 9.00 uur tot 16.00 uur (6 klokuren per dag)

Lesdata:

1 Dinsdag 09-11-2021

2 Dinsdag 16-11-2021

3 Dinsdag 23-11-2021

4 Dinsdag 30-11-2021

5 Dinsdag 07-12-2021

6 Dinsdag 14-12-2021

7 Dinsdag 22-12-2021

8 Dinsdag 11-01-2022

9 Dinsdag 18-01-2022

10 Dinsdag 25-01-2022

11 Dinsdag 01-02-2022

12 Dinsdag 08-02-2022

13 Dinsdag 15-02-2022

14 Dinsdag 01-03-2022  Start praktijkexamens

15 Dinsdag 08-03-2022

16 Dinsdag 15-03-2022

17 Dinsdag 22-03-2022

18 Dinsdag 29-03-2022

19 Dinsdag 05-04-2022

20 Dinsdag 12-04-2022

21 Dinsdag 19-04-2022

22 Dinsdag 10-05-2022

23 Dinsdag 17-05-2022

24 Dinsdag 24-05-2022

25 Dinsdag 31-05-2022

26 Dinsdag 07-06-2022

27 Dinsdag 14-06-2022

28 Dinsdag 21-06-2022

29 Dinsdag 28-06-2022

30 Dinsdag 05-07-2022   Laatste schooldag

Certificaatuitreiking