Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking

Voor het ondersteunen van de specifieke doelgroep ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking zijn aanvullende competenties vereist. 

Voor het ondersteunen van de specifieke doelgroep ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking staan in het certificaat de twee volgende begrippen centraal: eigen regie en passende zorg. 

Ondersteunt de ouder wordende cliënt bij het voeren van de eigen regie:  

De medewerker leert doelgericht en creatief te werk te gaan en aan te blijven sluiten bij de mogelijkheden en behoeften van de ouder wordende cliënt met een verstandelijke beperking om zelf de regie te voeren. Geeft op een begrijpelijke manier informatie en overlegt met collega’s over veranderingen bij de cliënt door verouderingsprocessen. 

 

Biedt passende zorg aan de ouder wordende cliënt:
De medewerker leert persoonsgericht en multidisciplinair te werken in de zorg voor de ouder wordende cliënt met een verstandelijke beperking. Ondersteunt en begeleidt de cliënt en de naastbetrokkenen op een passende manier bij het naderende levenseinde en in de stervensfase. 

 

Na het succesvol afsluiten van het scholingstraject ‘Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking’, krijgt de medewerker het officieel erkende mbo-certificaat dat wordt opgenomen in het landelijke opleidingsregister van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen.