Ondersteuning Thuis

Het certificaat bevat essentiële elementen van de kwalificatie Helpende Zorg en Welzijn en voorziet in een duidelijke opleidingsvraag. 

In de regio is sprake van krimp en/of vergrijzing. De vergrijzing en ontgroening leidt tot een groeiende vraag naar verschillende vormen van zorg, tegelijkertijd neemt de beroepsbevolking af en daarmee het beschikbaar personeel. In dit scholingstraject worden huishoudelijke medewerkers opgeleid tot een breder inzetbare medewerker Ondersteuning thuis. Hij/zij kan naast huishoudelijke taken ook werkzaamheden uitvoeren in de persoonlijke verzorging. Op deze manier wordt er zo efficiënt en effectief mogelijk samen gewerkt door meerdere professionals die werkzaam zijn in de thuissituatie. De medewerker Ondersteuning thuis maakt deelt uit van het netwerk rond de client en werkt samen met zowel de professionele als de informele zorgverleners. Voor de cliënt betekent dit minder ‘gedoe’ en minder zorgverleners (tegelijkertijd) over de vloer en aan het lijf. Hulpbehoevende cliënten kunnen daardoor zo lang mogelijk thuis blijven wonen.  

De medewerker Ondersteuning thuis moet heel goed weten welke taken zij kan en mag uitvoeren, en kán deze ook uitvoeren. De medewerker Ondersteuning thuis kent zijn/haar grenzen bij de uitvoering van de werkzaamheden. Weet wanneer en hoe hij/zij hulp moet vragen.  

Dit traject biedt een uitgelezen kans voor scholing van een groep zeer gemotiveerde medewerkers met het hart op de juiste plek. Deze medewerkers werken op deze manier aan hun beroeps- én persoonlijke ontwikkeling. 

Na het succesvol afsluiten van het scholingstraject ‘Ondersteuning thuis’, krijgt de medewerker het officieel erkende mbo-certificaat dat wordt opgenomen in het landelijke opleidingsregister van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen.