Ondersteunen bij wonen en welbevinden

Het certificaat bevat essentiële elementen van de kwalificatie Helpende Zorg en Welzijn en voorziet in specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om ondersteunende werkzaamheden bij wonen en welbevinden van ouderen in goed en verantwoord uit te kunnen voeren. 

De zorgvraag in de ouderenzorg wordt complexer. Daarnaast hebben we te maken met tekorten op de arbeidsmarkt en dan met name op niveau 2 en 3.  

Dit certificaat sluit aan op de behoefte in het werkveld aan kundige medewerkers die in een intramurale setting inzetbaar zijn om ondersteunende werkzaamheden te kunnen verrichten bij wonen en welbevinden.  

Het gaat om die werkzaamheden waardoor de zorgvrager in de intramurale zorg, prettig en verantwoord kan wonen en leven maar die niet direct gericht zijn op persoonlijke zorg en ADL. In de notitie ‘Kwaliteit van Leven’ is aangegeven hoe cruciaal welzijn is in de intramurale setting (naast persoonlijke zorg en ADL). Betrokken partijen kunnen met dit certificaat een impuls geven aan welzijn. 

Dit traject biedt kansen aan werkenden of vrijwilligers in de intramurale zorg die al (ongeschoold) deze ondersteunende taken uitvoeren en werkzoekenden zoals carrière- switchers en niet-uitkeringsgerechtigden die wel in de intramurale zorg willen werken maar die geen direct zorg-gerelateerde taken willen verrichten. 

Na het succesvol afsluiten van het scholingstraject ‘Ondersteunen bij wonen en welbevinden’, krijgt de medewerker het officieel erkende mbo-certificaat dat wordt opgenomen in het landelijke opleidingsregister van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen.