Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Met dit certificaat kunnen ervaren beroepsbeoefenaren zich verder verdiepen in de doelgroep/omgeving waarin zij werkzaam zijn. Het werkveld heeft behoefte aan deze gespecialiseerde werknemers, zodat specifieke doelgroepen beter ondersteund worden. 

Voor het ondersteunen van de specifieke doelgroep licht verstandelijk gehandicapten met ernstige gedragsproblemen ((SG)LVB) zijn voor de beroepsbeoefenaar aanvullende competenties vereist die niet zijn verwerkt in de kwalificatiedossiers Maatschappelijke Zorg en Mbo- Verpleegkundige.  

 

Voor het ondersteunen van de specifieke doelgroep licht verstandelijk gehandicapten met ernstige gedragsproblemen zijn in dit scholingstraject de volgende onderwerpen opgenomen: 

  • Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag en crisissituaties bij (SG)LVB-cliënten; 
  • Begeleiden van de (SG)LVB-cliënt bij het verbeteren van gedrag en/of consolideren van gedragsverandering; 
  • Opbouwen en onderhouden van een netwerk rondom de (SG)LVB-cliënt; 
  • Ondersteunen van het sociale netwerk. 

Het certificaat is geschikt voor werkenden in de sector zorg en welzijn die in het bezit zijn van een diploma op niveau 3 of 4 (of vergelijkbaar niveau). Het biedt werkenden de kans zich verder te ontwikkelen, passend bij de vraag van het complexer wordende zorglandschap. 

 

Na het succesvol afsluiten van het scholingstraject ‘Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag’, krijgt de medewerker het officieel erkende mbo-certificaat dat wordt opgenomen in het landelijke opleidingsregister van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen.