Individuele ondersteuning van de cliënt met (verstandelijke)beperking

Het certificaat richt zich op het beroepsgerichte onderdeel van de kwalificatie ‘Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg’ (Maatschappelijke Zorg niveau 4). 

De landelijke prognoses wat betreft het aantal toekomstige vacatures in de zorg, leidt tot brede, creatieve werving van nieuw personeel, waaronder zij-instromers. Door het beroepsgerichte onderdeel van de kwalificatie ‘Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg’ in te zetten kan aan deze behoefte worden voldaan. 

De inhoud van het certificaat voorziet in specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om de individuele cliënt met een(verstandelijke) beperking te ondersteunen bij activiteiten in zijn gewone dagelijkse leven, op een goede en verantwoorde manieren tegemoetkomend aan de behoeften van de cliënt. Denk aan activiteiten rondom persoonlijke verzorging, wonen, werken en vrije tijd. Van belang is het om echt contact te maken met de cliënt en deze dusdanig te ondersteunen dat hij waar mogelijk zelf de regie blijft behouden. 

Na het volgen van dit certificaat is de medewerker direct inzetbaar in de branche van de gehandicaptenzorg en kan zij uitvoering geven aan dat wat beschreven is in het ondersteuningsplan. In situaties rondom begeleiding en verzorging van de individuele cliënt kan zij op een goede en verantwoorde manier zelfstandig optreden. 

Het scholingstraject is gericht op zij-instromers in de gehandicaptenzorg. Het betreft volwassenen (23+) vanuit andere branches dan zorg & welzijn, die vaak al in het bezit zijn van een beroepskwalificatie. Het gaat om mensen die affiniteit hebben met en enige voorkennis van het individueel ondersteunen van de cliënt met een (verstandelijke) beperking. Ook is het traject gericht op zittende medewerkers die zijn opgeleid op niveau 2, die willen doorstromen naar niveau 3 zonder de ambitie of mogelijkheid te hebben om de volledige kwalificatie te volgen, eveneens 23+. 

 

Na het succesvol afsluiten van het scholingstraject ‘Individuele ondersteuning van de cliënt met (verstandelijke)beperking’, krijgt de medewerker het officieel erkende mbo-certificaat dat wordt opgenomen in het landelijke opleidingsregister van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen.