Helpende plus

In het werkveld van zorg en welzijn stijgt het aandeel van medewerkers op niveau 2, de helpenden zorg en welzijn. Door de ontwikkelingen in de zorg is de complexiteit van de zorgvraag toegenomen en kan de helpende zorg en welzijn iets extra’s goed gebruiken.  

De kansen op de arbeidsmarkt zullen groter worden voor helpenden zorg en welzijn die een certificaat Helpende Plus hebben afgerond. Zij zijn breder inzetbaar in de zorg, met zowel voordelen voor zichzelf (meer kansen op de arbeidsmarkt), als voor de werkgevers (tekorten kunnen makkelijker worden opgevuld). Ook voor doorstroom naar niveau 3 is het volgen van keuzedeel Helpende Plus relevant. De helpende leert een aantal onderdelen die ook bij niveau 3 aan de orde zijn. Bovendien kan de student alvast ‘ruiken aan’ een niveau 3 en wanneer dit een succeservaring oplevert, zal zij wellicht doorstromen. 

Met dit certificaat is de medewerker bekwaam in het verrichten van eenvoudige verzorgende vaardigheden die in het werkveld van zorg en welzijn veel gevraagd worden. Zij kan werken volgens protocollen die bijvoorbeeld een rol spelen bij het verzamelen van gegevens via meten van de pols en temperatuur, het toedienen van medicatie, het druppelen van ogen, oren of neus van de cliënt en het aan- en uittrekken van steunkousen. De medewerker kan afwijkingen bij de cliënt signaleren en daar adequaat mee omgaan en handelen in acute situaties. Zij weet waartoe ze zelf bevoegd is en wanneer ze de expertise van andere deskundigen moet inroepen. 

Het certificaat is geschikt voor werkenden in de sector zorg en welzijn die in het bezit zijn van een diploma op niveau 2 (of vergelijkbaar niveau). Het biedt werkenden de kans zich verder te ontwikkelen, passend bij de vraag van het complexer wordende zorglandschap. 

 

Na het succesvol afsluiten van het scholingstraject ‘Helpende plus’, krijgt de medewerker het officieel erkende mbo-certificaat dat wordt opgenomen in het landelijke opleidingsregister van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen.