Als je al werkzaam bent als Helpende en jouw instelling of jijzelf hebt de behoefte om jouw taken uit te breiden en dit verantwoord wilt leren, kun je bij Menskracht 7 je certificaat behalen voor Helpende plus. We gaan er wel vanuit dat je al werkzaam bent in de branche VVT en functioneert op mbo-niveau 2 en je beschikt over diploma Helpende of Helpende Zorg & Welzijn.
Je bekwaamt je in eenvoudige verzorgende vaardigheden zoals die in het werkveld van zorg en welzijn veel gevraagd worden. Je kunt werken volgens volgens protocollen die een rol spelen bij het verzamelen van gegevens, bijvoorbeeld door het meten van de pols en de temperatuur, het toedienen van medicatie, het druppelen van ogen, oren of neus van de cliënt en het aan- en uittrekken van steunkousen. Je kunt afwijkingen bij de cliënt signaleren en daar adequaat mee omgaan en handelen in acute situaties. Je kent je bevoegdheid en weet wanneer je de expertise van andere deskundigen moet inroepen.

De scholing duurt 5 lesdagen van ieder 6 klokuren (1 dag per 2 weken). Wekelijks is ongeveer 2-4 uur zelfstudie nodig via het digitale leernetwerk en het maken van opdrachten. Daarnaast wordt er gewerkt aan de praktijkopdrachten. De lessen bestaan uit zowel theorie als het oefenen van praktijksituaties
Na deze scholing ben je nog beter toegerust om cliënten te kunnen ondersteunen. Je kunt nog meer het verschil maken dan je al doet!

Na het succesvol volgen van ‘Helpende plus, krijg je het officieel erkende certificaat dat wordt opgenomen in het landelijke opleidingsregister van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen.