Gespecialiseerde Verzorgende Psychogeriatrie

Je bent Verzorgende en werkzaam met psychogeriatrische cliënten in intra- of extramurale zorg. Bij de opleiding GVP wordt je opgeleid als specialist in de directe zorg voor cliënten met psychogeriatrische problemen en je adviseert als inhoudelijk deskundige collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers.

De opleiding volgt dan ook de drie kerntaken van een verzorgende GVP, namelijk het optimaal behartigen van de kwaliteit van leven van de psychiatrische patiënt, het begeleiden, adviseren en professionaliseren van collega’s en vrijwilligers en van mantelzorgers.  een cliënt en mantelzorgers (het zogenaamde cliëntsysteem) waardoor de doelen voor de cliënt zo goed mogelijk worden gerealiseerd. De opleiding GVP bestaat uit twee delen, namelijk een deel gericht op vermeerdering en verdieping van kennis in de psychogeriatrische aandoeningen en methoden om problemen te analyseren en op de juiste wijze cliënten te benaderen en te begeleiden. Dit bereid je voor en sluit je tevens af met E-modulen over diverse onderwerpen in ons digitale leernetwerk. Het tweede deel is gericht op het begeleiden, ondersteunen en adviseren van collega’s, vrijwilligers en mantelzorgers in hun zorg aan de psychogeriatrische cliënt met complex gedrag. Ook het hanteren van complex gedrag komt aan de orde, alsook ethische en culturele kwesties. Voor deze opleiding heb je al je diploma Ziekenverzorgende of Verzorgende IG. Na de opleiding ontvang je het landelijk erkende diploma Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP).

Planning GVP 2022  

Bijeenkomsten  Overzicht  uren 
1           16 mei  Introductie – online  10.00 uur /12.00 uur  2 
2         30 mei  Module 1: Persoonsgericht en methodisch werken  8 
3         20 juni  Module 1: Persoonsgericht en methodisch werken  8 
4           4 juli  Module 1: Persoonsgericht en methodisch werken  8 
5            29 aug  Consult – online     10.00-12.00 uur  2 
6          12 sept  Module 2: Communiceren en samenwerken  8 
7         26 sept  Module 2: Communiceren en samenwerken  8 
8         10 okt  Module 2: Communiceren en samenwerken  8 
9          17 okt  Intervisie – online          10.00 tot 12.00 u  2 
10        31 okt  Module 3: Kwaliteit en professionaliteit  8 
11      14 nov  Module 3: Kwaliteit en professionaliteit  8 
12      28 nov  Module 4: Specialisatie Psychogeriatrie  8 
13     12 dec  Module 4: Specialisatie Psychogeriatrie  8 

 

2023

14      9 jan  Module 4: Specialisatie Psychogeriatrie  8 
15      23 jan  Module 4: Specialisatie Psychogeriatrie  8 
16       6 feb  Module 4: Specialisatie Psychogeriatrie   8 
17      20 feb  Afronding, evaluatie – online     10.00-12.00 u  2 
18       6 maart  Diplomering