Gespecialiseerde Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Je bent Verzorgende en werkzaam op een afdeling psychogeriatrie in een VVT instelling. Bij de opleiding GVP word je opgeleid als specialist in de directe zorg voor cliënten met psychogeriatrische problemen en je adviseert als inhoudelijk deskundige collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers.

De opleiding volgt dan ook de drie kerntaken van een verzorgende GVP, namelijk het optimaal behartigen van de kwaliteit van leven van de psychogeriatrische cliënt, het begeleiden, adviseren en professionaliseren van collega’s en vrijwilligers en van mantelzorgers, de cliënt en mantelzorgers (het zogenaamde cliëntsysteem) waardoor de revalidatiedoelen voor de cliënt zo goed mogelijk worden gerealiseerd. De opleiding GVP bestaat uit twee delen, namelijk een deel gericht op vermeerdering en verdieping van kennis in de psychogeriatrische aandoeningen en methoden om problemen te analyseren en op de juiste wijze cliënten te benaderen en te begeleiden. Het tweede deel is gericht op het begeleiden, ondersteunen en adviseren van collega’s, vrijwilligers en mantelzorgers in hun zorg aan de psychogeriatrische cliënt met onbegrepen gedrag. Ook het hanteren van complex gedrag komt aan de orde, alsook ethische en culturele kwesties. Voor deze opleiding heb je al je diploma Ziekenverzorgende of Verzorgende IG. Na de opleiding ontvang je het landelijk branche erkende diploma Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP).