Functiegerichte Branche Opleiding Thuishulp A

De functiegerichte branche-opleiding Thuishulp A is een opleidingstraject voor werknemers die werkzaam zijn als thuishulp bij bijvoorbeeld een zorginstelling of een thuishulporganisatie. De opleiding is ook bestemd voor degenen die zelfstandig de functie van thuishulp uitoefenen.  De opleiding bestaat uit twee kerntaken, namelijk het bieden van assistentie bij het huishouden en wonen op basis van een werkplanning. De andere kerntaak is het uitvoeren van organisatie- en professie gebonden taken. Denk daarbij aan huishouding, het herkennen en signaleren van ziektebeelden (b.v. mobiliteitsproblemen, verwardheid en dementie), communicatie en sociale vaardigheden. De opleiding vindt plaats bij Menskracht 7 te Den Haag, maar kan indien gewenst ook in-company worden verzorgd en helemaal op maat worden aangeboden. De opleiding Thuishulp A kent een branche-erkend diploma en is gebaseerd op de zogenaamde branchekwalificatie Thuishulp A die is vastgesteld door de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (AO VVT). Bij veel gemeenten wordt deze kwalificatie als een kwaliteitseis beschouwd. De werknemer moet minimaal 12 uur per week werkzaam zijn in de thuiszorg. Dan wel een stageplaats hebben van minimaal 12 uur bij een erkend (zorg)leerbedrijf. Voor de opleiding is in principe geen vooropleiding vereist. Wel een voldoende beheersing van de Nederlandse taal. De opleiding wordt aangeboden in 16 klokuren verdeeld over 4 weken. Ook geldt voor elke lesdag een (huiswerk-)opdracht van circa 2 uur. De toetsing bestaat uit een theoretische toets van 60 minuten en een toets in de praktijksituatie (Beroepspraktijkvorming (BPV)), alsook een aantal opdrachten die volgens de BPV gedaan moeten worden. Deze geven een beeld van de voortgang van de opleiding.