Functiegerichte Branche Erkende Opleiding Verzorgende C

De functiegerichte branche-opleiding Verzorgende C is een opleidingstraject voor werknemers die werkzaam zijn of instromen in de thuiszorg en/of intramurale zorg. Je leert zorg verlenen aan oudere cliënten, revaliderende cliënten of cliënten met een lichamelijke handicap. Je leert hen zelfstandig ondersteunen en je kunt ondersteunen bij een zorg-leefplan maken. Centraal staat de persoonlijke verzorging van de cliënten, zoals de hulp bij wassen, aankleden en eten.  Ook leer je de cliënten zelfredzaamheid en signaleert veranderingen, problemen en klachten bij de cliënt. Je ondersteunt hen bij sociale activiteiten en hebt contact met naasten en eventuele vrijwilligers. Tijdens deze opleiding leer je voortdurend de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De branche erkende opleiding Verzorgende C is bestemd voor diegenen die gaan werken in de zorg en sluit aan bij de opleiding als helpende of assisterende in de zorg. Er is een voldoende beheersing van de Nederlandse taal noodzakelijk. De toetsing bestaat uit een theoretisch deel (o.a. anatomie/ziektekunde en verzorging en een examen medisch rekenen en praktisch handelen) en een praktijkexamen. De opleiding volg je bij je bij je werkgever (in-company) of bij Menskracht 7. Er zijn, afhankelijk van je werkervaring of certificering, vrijstellingen mogelijk. En doorstroom naar de opleiding Verzorgende IG (VG/MZ) is goed mogelijk. Na goed gevolg van je opleiding ontvang je je branche-erkende diploma Verzorgende C.