Derde Leerweg Dienstverlening met profiel helpende Zorg en Welzijn

Helpende Zorg en Welzijn

Via Menskracht 7 volg je op maat een mbo-opleiding in de Zorg en Welzijn bij ROC Mondriaan. Tijdens deze opleiding helpende Zorg en Welzijn, volg je beroepsgerichte vakken zoals o.m. administratieve en huishoudelijke taken, kennis over ziektebeelden, voedingsleer, welzijn, aanspreekpunt zijn en leren evalueren. Daarnaast een aantal keuzedelen die benodigd zijn voor het officieel erkende mbo-diploma Dienstverlening met profiel helpende Zorg en Welzijn. De opleiding is bestemd voor diegene die al werkzaam zijn in de thuiszorg of in verpleeghuis, in de gehandicaptenzorg of woonvormen in begeleid wonen. Je vooropleiding is al geschikt om te worden toegelaten tot een mbo-opleiding op niveau 2 of je wordt eerst getoetst op ‘onderwijsgeschiktheid mbo’. De opleiding bestaat uit 20 lesdagen en 4 dagen waarin het praktijkexamen wordt afgelegd.

Derde leerweg

Wat is een ‘derde leerweg’? Tijdens een derde leerwegtraject volg je minder beroepspraktijkvorming (BPV) en de totale opleidingsduur is daardoor korter. Dit is wel afhankelijk van je ervaring en opleiding en is ook in overleg met je werkgever. Opleidingen in de derde leerweg voldoen aan alle (kwaliteits-) eisen van de onderwijsinspectie, je haalt dan ook een landelijk erkend mbo-diploma. De derde leerweg wordt niet bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen. Dit is bij de andere mbo-opleidingen (deels) wel het geval. Over het algemeen is de derde leerweg dus flexibeler en vaak sneller, maar altijd voor rekening van je werkgever. De opleiding is beroepsgericht en sluit naadloos aan op de praktijk. Er is aandacht voor alle kennis en vaardigheden waar een helpende in de sector zorg en welzijn over moet beschikken. Daarmee is de opleiding zeer geschikt voor medewerkers in de zorg en welzijn die nog geen mbo-kwalificatie hebben.