De basis van Verpleegtechnisch Handelen

Je bent werkzaam in de zorg in de functie van (toekomstige) verzorgende of verpleegkundige en je wil je verbreden in het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen of je bent herintredende medewerker in de zorg. Je hebt dit niet eerder volledig aangeleerd of het is te lang geleden en je voelt je niet meer competent of vaardig genoeg om deze handelingen uit te voeren. Je hebt het voor je uitvoering in de zorg wel nodig of wil je kansen op de arbeidsmarkt daarmee vergroten.

In deze cursus kun je zelf, in je eigen tijd en tempo, voorbereiden door via E-learning je kennis (weer) op te halen en te toetsen op het gebied van medisch rekenen, wet- en regelgeving, anatomie/pathologie en de handelingen zelf. En na instructie in het Skill-lab kun je uitgebreid de vaardigheid oefenen en uiteindelijk ook toetsen.  De cursus heeft dezelfde inhoud als het Mbo-certificaat keuzedeel (K0018). Maar je bent al bevoegd of niet in de gelegenheid dit in de praktijk te oefenen en te examineren.

Je ontvangt na het voldoen van de digitale toetsing en de vaardigheidstoets, het certificaat ven Menskracht 7. Heb je alleen maar behoefte aan 1 of meer onderdelen, dan kun je dit bij inschrijving aangeven en nemen we contact met je op.