Cursus Woonzorgmedewerker

Menskracht 7 biedt geheel op maat een cursus Woonzorgmedewerker, speciaal voor organisaties en medewerkers werkzaam in de zorg en welzijn. Menskracht 7 baseert zich bij deze cursus op de standaardtaken van een Woonzorgmedewerker, te weten het bieden van assistentie bij de dagelijkse bezigheden op basis van een werkplanning en het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden. In de cursus worden vijf hoofdthema’s behandeld, namelijk assisteren (ADL), voeding, huishouden, sociale vaardigheden en kennisverwerving. Middels praktijkgerichte opdrachten sluit met de cursus af voor een certificaat.