Cursus Medicatie Verstrekken

Je bent Helpende in de zorg of hebt een welzijnsopleiding gedaan en bent daarmee voor je organisatie uitverkoren om medicatie te vertrekken aan cliënten. Deze scholing bestaat uit 3 dagdelen. Vooraf en tussendoor aan deze scholingsmomenten doorloop je als voorbereiding, de module in ons digitale leernetwerk. In de digitale cursus maak je o.m. voorbereidende opdrachten en opdrachten medisch rekenen. In de scholingsmomenten leer je onder meer welke protocollen en richtlijnen je moet hanteren bij medicatie verstrekken, op een veilige manier werken met medicatie en ook welke wetgeving er is. Wat is een geneesmiddel, hoe is deze verkrijgbaar, hoe pas ik die toe en welke distributiesystemen bestaan er. Ook is er een praktijkopdracht waarin je zelf de meest voorkomende medicijnen op zoekt (op jouw werkplek). Je leert vervolgens op welke verschillende wijzen je medicijnen moet toedienen. Wanneer je de (praktijk-)opdrachten allemaal hebt gemaakt, de scholingsmomenten actief hebt bijgewoond en de (digitale) toetsen met een voldoende hebt afgesloten, krijg je het certificaat ‘medicatie verstrekken’.

Kosten voor individuele inschrijving zijn € 260,- p.p. Inschrijving is mogelijk. Stel je vraag naar meer info en advies…