Allround Bedrijfshulpverlening (BHV) en Herhaling

De opleiding Allround BHV die Menskracht 7 geeft, is bestemd voor iedereen die in het kader van bedrijfshulpverlening geacht wordt handelend op te treden bij het begin van een brand, bij een ontruiming en/of bij een ongeval.

De opleiding Allround BHV kan bij Menskracht 7 op twee wijzen worden gevolgd: Eén waarbij ‘klassikaal’ het theoriedeel wordt gevolgd, bij de ander gebeurt het theoriedeel via e-learning (BHV-opleiding blended).

De opleiding bestaat uit twee modules, te weten Eerste hulp en Brandbestrijding en ontruiming. De opleiding kost respectievelijk €235,- p.p. voor de opleiding met het e-learning theoriedeel. Dit is inclusief lesmateriaal, e-learning licentie, examen en gebruik van praktijkmaterialen. De opleiding zonder het e-learning theoriedeel kost €275,- p.p. De bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

BHV-opleiding blended

Het programma van de BHV-opleiding blended (combinatie van e-learning en praktijklessen) verloopt als volgt: de cursist doorloopt zelfstandig een e-learning programma gevolgd door een verplichte praktijkopleiding van 2 x 4 uur in ons opleidingscentrum. Met het e-learning programma bereiden cursisten zich in maximaal 2 weken, in hun eigen tempo  voor op de praktijkopleiding. Het e-learning programma bestaat uit opgaven, studieteksten en simulaties. Zij worden toegelaten tot de praktijkopleiding als zij het certificaat van het e-learning programma hebben behaald.

Allround BHV Herhaling

Allround BHV Herhaling is bestemd voor degenen die al in bezit zijn van het diploma basisopleiding BHV dan wel voor diegenen die BHV-modules hebben gevolgd maar die voor verlenging/herhaling in aanmerking komen. De opleiding bestaat uit het op peil houden, uitdiepen en toetsen van de kennis en eerder behaalde competenties. Ook bijscholing ten aanzien van procedures die mogelijk zijn aangepast. De kosten van de opleiding Allround BHV Herhaling bedragen €180,- p.p. en duurt 2 dagdelen of 1 hele dag.

Alle opleidingen worden verzorgd in het opleidingscentrum van Menskracht 7 in de Helenastraat 15 in Den Haag.

Menskracht 7 maakt louter gebruik van Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)-gecertificeerde EHBO-instructeurs en Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV)- gecertificeerde BHV-instructeurs.

Na het volgen van de opleiding Allround BHV heeft u inzicht in:

 • het begrip bedrijfshulpverlener en zijn afgebakende rol binnen het taakgebied
 • het optreden van de brandweer
 • verbranding en blussing
 • de gevaren bij brand
 • de brandveiligheidsvoorzieningen
 • de blusmiddelen
 • hoe te handelen bij brand

Verder bent u in staat:

 • een brand te melden
 • een begin van een brand te bestrijden
 • een ontruiming uit te voeren
 • een slachtoffer in een noodsituatie te verplaatsen
 • om een AED te gebruiken

Ook kunt u Eerste hulp verlenen bij:

 • bewustzijnsstoornissen
 • ademhalingsstoornissen
 • bloedsomloopstoornissen
 • uitwendige bloedingen
 • shock
 • brandwonden
 • botbreuken
 • oogletsel

Toetsing en diploma

De vier delen van de opleiding Eerste hulp (spoedeisend en niet spoedeisend) en brandbestrijding en ontruiming) worden afzonderlijk afgesloten met een examen. Beide examens bestaan uit een theorie- en een praktijkdeel. Voor het praktijkdeel moet u tijdens de opleiding een aantal verrichtingen op de juiste manier uitvoeren. Alleen als het praktijkdeel met een voldoende is afgesloten, kunt u aan het schriftelijk examen deelnemen. Voor een diploma BHV moeten alle onderdelen met een voldoende worden afgesloten. Is alleen het Eerste hulp-deel of het brandbestrijdingsdeel met voldoende resultaat afgesloten, dan ontvangt u een certificaat voor dat onderdeel. Het advies is om deze opleiding jaarlijks en dus met regelmaat te herhalen.

Meer weten?