Basis voor deskundige zorg (mbo-certificaat C0054)

Het certificaat omvat essentiële elementen van de kwalificatie Verzorgende IG en daarmee ook het mbo certificaat Regievoering en Vakontwikkeling (C0055). Het biedt de mogelijkheid om later in te kunnen stromen in dit mbo certificaat en/of diplomagericht traject Verzorgende IG waarbij vrijstelling kan worden verleend voor de in dit certificaat behaalde werkprocessen. 

Zorginstellingen hebben dringend behoefte aan geschoold personeel dat op korte termijn inzetbaar is voor het bieden van ondersteuning bij het voeren van de regie over wonen en huishouden en het verlenen van (de) directe zorg aan cliënten. Het gaat om medewerkers die kennis hebben van hygiëne, ARBO, anatomie en fysiologie en van vitale functies. Deze medewerkers kunnen op kwalitatief hoogstaande wijze: 

  • de cliënt ondersteunen bij de regievoering; 
  • directe persoonlijke verzorging verlenen; 
  • signalen waarnemen van verstoring in de gezondheidstoestand van de cliënt; 
  • observaties bespreken met andere disciplines en de leidinggevende; 
  • de zorg evalueren en rapporteren. 

In de verschillende branches van de gezondheidszorg zijn momenteel tekorten en ontbreekt het aan mensen die aantoonbaar kennis en vaardigheden hebben op het gebied van persoonlijke verzorging, huishouden en wonen. Dit certificaat richt zich op deze kennis en vaardigheden en speelt hiermee in op de dringende vraag vanuit de arbeidsmarkt.  

Voor dit certificaat is het diploma Helpende Zorg en Welzijn (of gelijkwaardige ervaring) nodig. Het certificaat richt zich op zijinstromers met veel affiniteit en motivatie om persoonlijke zorg te verlenen aan cliënten in de zorg. Het gaat om mensen die de nodige (levens-)ervaring hebben om dit in betrekkelijk korte tijd onder de knie te krijgen. 

 

Na het succesvol afsluiten van het scholingstraject ‘Basis voor deskundige zorg’, krijgt de medewerker het officieel erkende mbo-certificaat dat wordt opgenomen in het landelijke opleidingsregister van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen.