Update Voetbalcursussen ’14-’15

Een ingezonden bericht onze Mondriaan collega Harry Biemans, docent Voetbal, met wie Menskracht7 de opleidingen Trainer Coach Voetbal verzorgt.

Harry Biemans: De voetbalcursussen van het seizoen 2014 – 2015 zitten er weer op. De diplomering van de TC2 en de TC3 jeugd hebben inmiddels plaats gevonden, zie de groepsfoto’s onder dit artikel. Hieronder het verslag van de resultaten van de drie cursussen van het afgelopen jaar. Het is mooi om te zien dat veel van de gediplomeerde trainers volgend jaar aan de slag gaan in de regio. Verder is het positief, dat steeds meer oud-studenten de weg terug weten te vinden naar onze voetbalopleiding.

Trainer-coach 2
Voor het derde jaar hebben we de cursus trainer-coach 2 aangeboden. We zijn gestart met 16 trainers. Hiervan is er 1 gedurende de cursus afgevallen en moeten er nog 2 trainers herkansen. Dertien trainers zijn geslaagd, waaronder onze collega Jeroen Verkade en de twee oud-Mondriaan-studenten Marc Dijkhuizen en Thomas Oostendorp. De eerste TC2 bijeenkomst voor het nieuwe cursusjaar heeft al plaats gevonden en dit keer zijn we gestart met 14 cursisten, waaronder oud-Mondriaan student Patrick Scholte.

Trainer-coach 3 jeugd
We zijn met 18 cursisten begonnen, waarvan de onderstaande 16 cursisten het diploma gehaald hebben. Van de 16 cursisten waren er 8 externe cursisten, waarvan twee oud-leerlingen: Nicky van den Bos en Cilio Mitchell. Mooi om te zien dan al onze studenten volgend seizoen aan de slag gaan met een eigen team. Ook voor de het nieuwe cursusjaar is de eerste bijeenkomst van de TC3 jeugd inmiddels al geweest. We zijn met 20 cursisten gestart, waarvan 13 externe trainers (waaronder oud-Mondriaan student Ruben Hartman).

Pupillentrainer
Het afgelopen schooljaar zijn we met 16 studenten gestart, waarvan de 13 studenten het eerste jaar voetbal behaald hebben. Volgend schooljaar zullen we de cursus pupillentrainer starten met een record aantal van 24 jeugdtrainers.

Tot zover een update van het afgelopen voetbaljaar.

Tot het volgende voetbalseizoen!

Met vriendelijke groet,

Harry Biemans
Docent Voetbal

Menskracht 7 feliciteert alle geslaagden van harte! Wij wensen jullie succes en vooral veel plezier in de nieuwe functies en banen!

Wil jij meer weten over de opleiding tot Voetbal Trainer/Coach? Neem dan contact met ons op.