Samenwerking Menskracht 7 en WSP Den Haag vergroot kans op werk

Resultaatgericht partnerschap op weg naar duurzaam toekomstperspectief

Met de invoering van de Participatiewet sinds 1 januari 2015 heeft het kabinet als doel gesteld om zoveel mogelijk mensen werk te laten vinden; met en zonder arbeidsbeperking. Mede vanuit dit initiatief ontwikkelt Menskracht 7 samen met het Werkgeverservicepunt (WSP) Den Haag opleidingstrajecten, waarmee vervolgens diensten kunnen worden aangeboden aan werkgevers in de regio.

Aan de hand van het partnerschap met het WSP geeft Menskracht 7, als verbindende schakel tussen ROC Mondriaan en de arbeidsmarkt, onder meer vorm aan het verder effectueren van de aanpak vroegtijdig schoolverlaten. Hiermee wordt, in lijn met de beoogde bestuursafspraken van de ministers Asscher en Bussemaker, het beter laten aansluiten van de aanpak vroegtijdig schoolverlaten op de aanpak jeugdwerkeloosheid gerealiseerd.

In 2015 heeft Menskracht 7 bijna 1300 deelnemers mogen scholen om hun kans op werk te vergroten. Aan de hand van (intensieve) taaltrajecten, vakgerelateerde trainingen, branchetrajecten (Veiligheidschecklist aannemers, HACCP, Sociale hygiëne) en brancheopleidingen (Thuishulp A) wordt de samenwerking met het WSP vormgegeven. De ontwikkelingen in het plaatsen van deelnemers naar werk  over de afgelopen twee jaar zijn positief te noemen. Zo was de kans op plaatsing naar werk in 2014 nog 55 procent na inschrijving voor een traject en is dit percentage zelfs gedurende 2015 gegroeid tot circa 60 procent. Een trend die vanuit partnerschap is ontstaan en vertrouwen biedt richting de toekomst.

Menskracht7_diplomering Wijkleerbedrijf

Een nieuw initiatief, waarin beide partners elkaar goed weten te vinden is per 1 januari 2016 gestart met het WSP-project ‘De LeerWerk Makelaar’. Hierin kunnen deelnemers met interesse in een opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) die nog geen leerbedrijf hebben gevonden, worden gekoppeld aan een leerwerkplek. Dit heeft als doel om leerbaan-studenten via de bbl zowel werkervaring te laten opdoen, als een mbo-opleiding niveau 1 tot en met 4 succesvol te laten afronden. Enerzijds worden werkgevers door het WSP voorzien van goed personeel dat is opgeleid tot inzetbare werknemers en anderzijds wordt aan jongeren de kans geboden in het opdoen van ervaring op de werkvloer. Een opmaat naar het herstellen van het vertrouwen van jongeren in zichzelf en in instanties die jongeren kunnen helpen met het vinden van een baan, op weg naar een duurzaam toekomstperspectief. Niet voor niets is het credo van Menskracht 7: Met elkaar wordt het beter!

Menskracht 7 is dé fullservice HRD-partner voor organisaties in de regio Haaglanden waar groeikracht centraal staat. Aan de hand van gerichte bedrijfsopleidingen (mbo), trainingen en cursussen is het streven om de werknemers van haar klanten gezamenlijk te ontwikkelen, gebaseerd op de opleidingsbehoefte. Menskracht 7 is een initiatief van ROC Mondriaan.

Zie ook; het nieuwsbericht van het ministerie SZW