Privacyverklaring Menskracht 7

Privacyverklaring Menskracht 7

 Wie zijn wij

Dit is de privacyverklaring van Menskracht 7 (onderdeel van de Contractgroep B.V. en gelieerd aan ROC Mondriaan), gevestigd aan de Helenastraat 15 2595 HA te Den Haag, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27136415. De meest recente versie vindt u op www.menskracht7.nl. Vanzelfsprekend behandelen we persoonsgegevens van klanten, prospects, leads en website bezoekers zo veilig en zorgvuldig mogelijk. Gegevens op onze website worden verwerkt door Menskracht 7, Waldorpstraat 41  2521 CA te Den Haag. U kunt ons bereiken via 088-666 1098 en info@menskracht7.nl.

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht. Als bezoeker is dit bijvoorbeeld het IP-adres van uw computer. Als cursist of als opdrachtgever zijn dit bijvoorbeeld ook uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, studievoortgangsgegevens, etc.

De doelen waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt en de bewaartermijn

Bezoek website

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het optimaliseren van het gebruiksgemak en het verbeteren van de website in het algemeen. U kunt bij het toetreden van de website er voor kiezen om de cookies niet te accepteren; u heeft dan gewoon toegang tot de website. Als we wel cookies mogen gebruiken wordt uw bezoek aan de website geoptimaliseerd. Op deze manier zijn we u zo goed mogelijk van dienst.

Bezoek website cursisten en andere zakelijke relaties

Uw gegevens hebben we nodig voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Of het nu gaat om website beheer, online marketing of adviesdiensten. Ook hebben we een nieuwsbrief, waarmee we u graag informeren over ontwikkelingen en recent nieuws. Hiervoor hebben we uw naam en e-mail adres nodig. Iedere nieuwsbrief heeft een link waarmee u zich eenvoudig af kunt melden.

Registreren voor aanvragen van informatie

Als u zich registreert voor het aanvragen van informatie of een inschrijfformulier legt Menskracht 7 uw gegevens vast. Deze gebruiken we voor analyse van het bezoek aan onze website en om u te kunnen benaderen met informatie gekoppeld aan uw (opleidings-)interesse of vraag. Na twee jaar worden gegevens geanonimiseerd, zodat deze alleen nog voor analysedoeleinden zijn te gebruiken.

Gebruik van Cookies

Cookies zijn kleine bestanden op bijvoorbeeld uw pc, tablet of smartphone die uw surfgedrag onthouden. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren, zgn. functionele cookies. Andere cookies worden gebruikt om de website te verbeteren, zgn. analytische cookies. Er zijn ook cookies die uw surfgedrag volgen en het mogelijk maken om gericht advertenties naar u te sturen, zgn. tracking cookies. Menskracht 7 gebruikt de cookies alleen om informatie te verkrijgen over uw bezoek aan de website. Een overzicht van de gebruikte cookies op onze website kunt u vinden in de pop-up van onze cookiemelder onder de optie “details tonen”.

Als u de cookies hebt geaccepteerd wordt de informatie verzameld aan de hand van uw IP adres, als u de cookies weigert wordt uw klikgedrag geregistreerd, maar niet aan de hand van uw IP adres.

Google Analytics

Menskracht 7 maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma houdt bij hoeveel geklikt wordt en waarop; we willen weten hoe vaak waar en op welke pagina wordt geklikt maar we weten niet wie dat doet. Menskracht 7 kan niet herleiden wie dit doet. Cookies weten niet wie u bent. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag op de website.

Leernetwerk

Via het menu en het adres https://leernetwerk.menskracht7.nl/ komt u in de digitale leeromgeving van Menskracht 7. Dit wordt gehost door het bedrijf Avetica waar Menskracht 7 een verwerkerovereenkomst mee heeft gesloten.
Avetica verklaart het volgende over privacy:

“Avertica neemt uw privacy serieus. Om u toegang te geven tot het leernetwerk moet het Moodle systeem persoonlijke informatie van u verzamelen en bewaren.
Wat wordt verzameld?
Moodle verzamelt de informatie die u verstrekt bij het creëren van een account, zoals uw naam en e-mailadres. Zij verzamelt ook data over uw activiteit op het leernetwerk evenals eventuele bijdragen die u daar doet.
Hoe wordt deze informatie gebruikt?
Deze informatie wordt alleen gebruikt om u toegang te geven tot het leernetwerk.
Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Uw gegevens worden bewaard zolang uw account actief is op het leernetwerk.”

Beveiliging

Menskracht 7 verwerkt persoonsgegevens met uiterste zorgvuldigheid en streeft veiligheid en bescherming na door middel van goede en heldere afspraken met haar partners. Hiervoor zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. Menskracht 7 doet haar uiterste best om te voldoen aan hoge technische beveiligingsstandaarden; ter beveiliging zijn daartoe technische en organisatorische maatregelen getroffen. De hosting vindt plaats binnen de grenzen van de Europese Unie. Dit geldt ook voor de opgeslagen aanmeldingen. Bij het aanmelden voor een opleiding of contact is de verbinding beveiligd middels een uitgebreid geverifieerd SSL veiligheidscertificaat.

Recht op inzage, correctie of verwijdering, beperking, overdraagbaarheid en bezwaar tegen verwerking.

Klanten, prospects, aanmelders en website bezoekers kunnen op schriftelijk verzoek gebruikmaken van het recht op inzage, correctie of verwijdering, beperking, overdraagbaarheid en bezwaar tegen verwerking. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens, of vragen om die verwerking juist te beperken. U heeft ook het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens; u kunt Menskracht 7 verzoeken om een (digitaal) leesbare kopie van uw gegevens en om die gegevens aan anderen over te dragen. Menskracht 7 heeft het recht om een verzoek zoals hiervoor genoemd gemotiveerd te weigeren.

Wanneer u vragen of klachten heeft met betrekking tot privacy kunt u contact opnemen met 088-666 1098 en info@menskracht7.nl of per post via:
Menskracht 7
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Waldorpstraat 41
2521 CA  Den Haag

Daarnaast kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Aanpassingen

Menskracht 7 heeft het recht om wijziging aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen worden alhier gepubliceerd op onze website. Deze versie dateert van:
24 mei 2019.