Opnieuw aanbod scholingstraject Nederlands voor VVE-medewerkers

Vanuit de overheid blijft de taalontwikkeling van jonge kinderen een belangrijk aandachtspunt. Om taalachterstand bij kinderen te voorkomen, is het belangrijk om al op jonge leeftijd te investeren in hun taalontwikkeling. Het taalniveau van baby- peuter- en kleuterleiders is voor deze ontwikkeling erg belangrijk. Het beleid is erop gericht om in samenspraak met de VVE-instellingen het taalniveau van de VVE-medewerkers naar het gewenste werkniveau te brengen. Dit gewenste werkniveau ligt namelijk hoger dan de huidige landelijke opleidingseisen.

Medewerkers die nog niet op het gewenste taalniveau zijn, kunnen bij Menskracht 7 terecht om hieraan te werken. Het doel is dan om het gewenste taalniveau te behalen.

De VVE-medewerker wordt vooraf getoetst door Mister Dutch, een onafhankelijk toets bureau. Vervolgens zijn er twee mogelijkheden:

  • De medewerker heeft het benodigde taalniveau en krijgt een certificaat van Mister Dutch om het taalniveau aan te kunnen tonen.
  • In het geval dat de medewerker nog niet helemaal op het benodigde niveau zit biedt Menskracht 7 hiervoor een beproefde scholing aan.

In de regio Haaglanden zijn al honderden VVE-medewerkers opgeleid door Menskracht 7. Wij zetten ervaren docenten in en ondersteunen de cursisten om het doel te bereiken. Want met elkaar wordt het beter!

Vanaf februari 2016 gaan de eerste lessen van start. Meer informatie over de lesplanning, de cursusinhoud en uw investering volgt zo spoedig mogelijk op deze website!