Mbo certificaat Verzorgende Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)

Er zijn nog opleidingsplaatsen beschikbaar:

Je kunt je nu al inschrijven voor de volgende groep in het najaar van 2023!

 

VOOR WIE IS DE OPLEIDING BESTEMD?

Deze opleiding is bestemd voor gediplomeerde ziekenverzorgenden en verzorgenden IG, die in de functie van verzorgende GRZ zijn aangesteld en werkzaam zijn binnen de context van de Geriatrische Revalidatie Zorg.

TOELATINGSEISEN

Diploma verzorgende, verzorgende IG of een daarmee vergelijkbaar opleidingsniveau.
Minimaal één jaar ervaring in de geriatrische revalidatiezorg.

DUUR EN LESTIJD

De opleiding bestaat uit 10 lesdagen van elk 6 onderwijsuren  verdeeld over een periode van 9 maanden. Tussen de lesdagen is er ongeveer 6 tot 10 uur nodig voor het maken van opdrachten en doorlopen van de E-learning en het werken aan praktijkopdrachten.

LESDATA en -TIJDEN

De eerst volgende groep zal starten bij voldoende aanmeldingen. Meld je nu alvast aan!

INHOUD

De inhoud van de opleiding is afgeleid van de kerntaken en de daaraan gekoppelde competenties, zoals die beschreven zijn in het beroepscompetentieprofiel GRZ (2016) en het mbo certificaat Geriatrische Revalidatie Zorg (K0902).

De eerste kerntaak betreft vooral de verantwoordelijkheid die men heeft voor het optimaal ondersteunen van de cliënt en mantelzorgers (cliëntsysteem) bij het realiseren van de revalidatiedoelen.

De tweede kerntaak is het coördineren van de zorg in samenwerking met het multidisciplinaire team in de begeleiding van de cliënt. Concreet betekent dit dat men tijdens de opleiding in praktijk en in de lessen kennis en vaardigheden aanleert of verbetert, die nodig zijn om de functie en de taken van een verzorgende GRZ goed uit te kunnen voeren.

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:

  • De praktijk en de persoonlijke (beroeps)ontwikkeling staan centraal.
  • De lesstof wordt direct herkend en kan direct toegepast worden in de eigen werksituatie.
  • Deelnemers worden gestimuleerd en begeleid bij het ontwikkelen van een zelfstandige leerhouding.

De opleiding is gericht op de ontwikkeling van de medewerker als professional in de GRZ.

De opleiding is verdeeld over 10 lesdagen waarin onder meer centraal staat:

Werken volgens visie op GRZ

Verloop van het revalidatieproces

Samenwerken in een team

Communicatie (o.a. met mantelzorg)

Kwaliteitszorg

Voorbereiden op ontslag

Professionalisering als verzorgende GRZ

Op de lesdag komen vervolgens diverse zorgsituaties aan bod zoals; cliënten met COPD, hartfalen, NAH, neurologische, trauma, oncologische en orthopedische aandoeningen. Deze worden praktijkgericht ingebracht in workshops met specialisten en experts uit de praktijk van de GRZ en door de deelnemer middels de e-learning en casuïstiek voorbereid.

EXAMINERING

Wanneer de deelnemer alle opdrachten heeft gedaan en het portfolio met een voldoende is beoordeeld, volgt een eindgesprek/presentatie met docent en vertegenwoordiger uit de praktijk. Bij voldoende afronding ontvangt men het DUO-geregistreerde mbo certificaat op basis van het keuzedeel: Geriatrische Revalidatiezorg (K0902).

KOSTEN

De kosten voor deze opleiding bedragen € 1495,- per persoon.

NB Voor deze scholing is mogelijk gebruik te maken van het STAP budget.  Geef dit aan op het inschrijfformulier en je ontvangt van ons een aanmeldbewijs.

WIJZE VAN BETALEN

Betaling geschiedt in één keer. U ontvangt hiervoor een factuur.

LEERMIDDELEN

U krijgt bij aanvang van de opleiding het (digitale-) lesmateriaal uitgereikt.

LOCATIE

De opleiding wordt als open inschrijving aangeboden op een nog nader te bepalen locatie in Den Haag en kan ook op maat en in-company worden verzorgd.

Inschrijven


Informatie

Wilt u meer informatie of een advies op maat, neem dan per mail contact op met de accountmanager via mail naar llo-zorgenwelzijn@rocmondriaan.nl