Mbo certificaat Verzorgende Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)

Er zijn nog opleidingsplaatsen beschikbaar:

Je kunt je vóór 15 december a.s. inschrijven voor de volgende groep in met een start eind januari 2021!

 

VOOR WIE IS DE OPLEIDING BESTEMD?

Deze opleiding is bestemd voor gediplomeerde ziekenverzorgenden en verzorgenden IG, die in de functie van verzorgende GRZ zijn aangesteld en werkzaam zijn binnen de context van de Geriatrische Revalidatie Zorg.

TOELATINGSEISEN

Diploma verzorgende, verzorgende IG of een daarmee vergelijkbaar opleidingsniveau.
Eén jaar ervaring in de geriatrische revalidatiezorg.

DUUR EN LESTIJD

De opleiding bestaat uit 10 lesdagen van elk 8 onderwijsuren  verdeeld over een periode van 9 maanden. Tussen de lesdagen is er ongeveer zes tot 10 uur nodig voor het maken van opdrachten en doorlopen van de E-learning en het werken aan praktijkopdrachten.

LESDATA en -TIJDEN

De eerst volgende groep zal starten eind januari 2021 en een lesdag is van 9.00-17.00u. Meld je aan vóór 15 december a.s.!

 

INHOUD

De inhoud van de opleiding is afgeleid van de kerntaken en de daaraan gekoppelde competenties, zoals die beschreven zijn in het beroepscompetentieprofiel GRZ (2016) en het Mbo certificaat Geriatrische Revalidatie Zorg.

De eerste kerntaak betreft vooral de verantwoordelijkheid die men heeft voor het optimaal ondersteunen van de cliënt en mantelzorgers (cliëntsysteem) bij het realiseren van de revalidatiedoelen.

De tweede kerntaak is het coördineren van de zorg in samenwerking met het multidisciplinaire team in de begeleiding van de cliënt. Concreet betekent dit dat men tijdens de opleiding in praktijk en in de lessen kennis en vaardigheden aanleert of verbetert, die nodig zijn om de functie en de taken van een verzorgende GRZ goed uit te kunnen voeren.

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:

  • De praktijk en de persoonlijke (beroeps)ontwikkeling staan centraal.
  • De lesstof wordt direct herkend en kan direct toegepast worden in de eigen werksituatie.
  • Deelnemers worden gestimuleerd en begeleid bij het ontwikkelen van een zelfstandige leerhouding.

De opleiding is gericht op de ontwikkeling van de medewerker als professional in de GRZ.

De opleiding is verdeeld over 7 modulen:

  1. Werken volgens visie op GRZ
  2. Verloop van het revalidatieproces
  3. Samenwerken in een team
  4. Communicatie (o.a. met mantelzorg)
  5. Kwaliteitszorg
  6. Voorbereiden op ontslag
  7. Professionalisering als verzorgende GRZ

In deze modulen komen diverse zorgsituaties aan bod zoals; Cliënten met COPD, hartfalen, NAH, neurologische, trauma en orthopedische aandoeningen. Deze worden praktijkgericht ingebracht in workshops met specialisten uit de GRZ en door de deelnemer middels de e learning voorbereid.

EXAMINERING

Wanneer de deelnemer alle opdrachten heeft gedaan en het portfolio met een voldoende is beoordeeld ontvangt hij/zij het Mbo certificaat op basis van het keuzedeel: Geriatrische Revalidatiezorg.

KOSTEN

De kosten voor deze opleiding bedragen € 1895,- per persoon (prijs is tijdelijk aangepast voor een kleinere groep i.v.m. corona/cavid-19 maatregelen).

WIJZE VAN BETALEN

Betaling geschiedt in één keer. U ontvangt hiervoor een factuur.

LEERMIDDELEN

U krijgt bij aanvang van de opleiding het (digitale-) lesmateriaal uitgereikt.

LOCATIE

De opleiding wordt als open inschrijving aangeboden op een nog nader te bepalen locatie in Den Haag en kan ook op maat en in-company worden verzorgd.

Inschrijven


Informatie

Wilt u meer informatie of een advies op maat, neem dan per mail contact op met uw opleidingsadviseur Dorien de Wit  t.de.wit@menskracht7.nl of John Wesselman j.wesselman@menskracht7.nl