Verzorgende en Verpleegtechnische Handelingen (Mbo certificaat K0118)

Deze opleiding wordt gegeven op:

Je kunt je nu inschrijven voor de start in september 2019!!

Bel 088-666 1098!


Open inschrijving

Open inschrijving

Bezig met versturen

Beroepen veranderen steeds sneller. Een leven lang ontwikkelen is daarom cruciaal. Het mbo speelt daarbij een belangrijke rol. Mbo-certificaten zijn een belangrijk instrument om een leven lang te ontwikkelen.  

VOOR WIE BESTEMD?

De scholing is bestemd als basis leergang voor werknemers die niet in het bezit zijn van een Verzorgende (IG) diploma maar wel werkzaam zijn in de zorgverlening. De cursus is een verdieping en bevat verzorgende en verpleegtechnische vaardigheden. De volgende onderwerpen zijn opgenomen:

- Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied;

- Biedt specifieke zorg;

- Voert verpleegtechnische handelingen uit;

- Evalueert en legt de zorgverlening vast.

Inhoud

De volgende verzorgende en verpleegtechnische handelingen worden aangeleerd en geëxamineerd:

- medicijnen checken, registreren, distribueren, zo nodig controle op inname (volgens ondersteuningsplan)

- medicijnen toedienen: oraal, rectaal, via de huid, via de luchtwegen, via de slijmvliezen

- eerste hulp (somatisch) verlenen bij: verwondingen, vergiftigingen, verstikking, verslikken, en bij ademstilstand en circulatiestilstand Van de volgende verpleegtechnische handelingen waaronder voorbehouden handelingen (*) dient zij er vier te beheersen:

- verzorgen rode en gele wonden - zwachteltechnieken toepassen

- verzamelen van monsters ten behoeve van diagnostiek (steriel en niet-steriel materiaal) - een suprapubische katheter verzorgen

- blaaskatheter en maagsonde observeren en controleren

- blaasspoeling uitvoeren

- lichaamstemperatuur beïnvloeden door middel van koude- of warmtebehandeling

- subcutaan injecteren*

- intramusculair injecteren*

- insulinepen hanteren*

- een maagsonde inbrengen*

- katheteriseren van de blaas bij vrouwen*

- katheteriseren van de blaas bij mannen*

- PEG-sondevoeding toedienen

- blaaskatheter en maagsonde verzorgen

- verzorgen van zwarte wonden

- zuurstof toedienen

- toedienen van sondevoeding en voedingspomp bedienen

- verzorgen van een stoma

- tracheacanule en tracheastoma verzorgen

AFRONDING

De cursus wordt afgesloten door een aantal vaardigheidstoetsen en een toets anatomie/pathologie, wet- en regelgeving en medisch rekenen. In de praktijk wordt het afgesloten met het vullen van een ‘bewijs map uitvoering verzorgende en verpleegtechnische vaardigheden’. Hiervoor is een werkplek in een zorginstelling nodig waarbij voldoende handelingen kunnen worden uitgevoerd.

TOELATINGSEISEN

Je bent in het bezit van: Minimaal Mbo opleiding niveau 3 (MZ opleiding, SPW, Verzorgende thuiszorg C/D, VAG, bejaardenverzorgende, MDGO VZ- lang, ziekenverzorgende, kraamverzorgende, propedeuse HBOV). Je wordt bij ROC Mondriaan ingeschreven in de derde leerweg van de opleiding waaronder het keuzedeel K0118 valt.

Je bent in staat tot zelfstandig te leren en je voor te bereiden via digitale modulen.

Je hebt werkervaring in de zorg (basiszorg).

Je bent werkzaam in de zorg of hebt een overeenkomst met een erkende zorginstelling (SBB erkend leerbedrijf) voor ontwikkeling en examinering van verzorgende en verpleegtechnische vaardigheden. (een BPV overeenkomst wordt tussen de deelnemer, zorginstelling en onderwijsinstelling ondertekend).