Verzorgende en Verpleegtechnische Handelingen (Mbo certificaat K0118)

Deze opleiding wordt gegeven op:

Een mbo-certificaat bevat een deel van de kwalificatie-eisen van een mbo-opleiding. De minister van OCW stelt met een regeling vast aan welke onderdelen van een mbo-opleiding een mbo-certificaat wordt verbonden. Een door de student behaald mbo-certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO

We starten 25 januari 2019 met deze 8-daagse scholing. Schrijf je in vóór 8 januari a.s. voor de laatste plaatsen!!


Open inschrijving

Open inschrijving

Bezig met versturen

Beroepen veranderen steeds sneller. Een leven lang ontwikkelen is daarom cruciaal. Het mbo speelt daarbij een belangrijke rol. Mbo-certificaten zijn een belangrijk instrument om een leven lang te ontwikkelen.  

VOOR WIE BESTEMD?

De scholing is bestemd als basis leergang voor werknemers die niet in het bezit zijn van een Verzorgende (IG) diploma maar wel werkzaam zijn in de zorgverlening. De cursus is een verdieping en bevat verzorgende en verpleegtechnische vaardigheden. De volgende onderwerpen zijn opgenomen:

- Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied;

- Biedt specifieke zorg;

- Voert verpleegtechnische handelingen uit;

- Evalueert en legt de zorgverlening vast.

Inhoud

De volgende verzorgende en verpleegtechnische handelingen worden aangeleerd en geëxamineerd:

- medicijnen checken, registreren, distribueren, zo nodig controle op inname (volgens ondersteuningsplan)

- medicijnen toedienen: oraal, rectaal, via de huid, via de luchtwegen, via de slijmvliezen

- eerste hulp (somatisch) verlenen bij: verwondingen, vergiftigingen, verstikking, verslikken, en bij ademstilstand en circulatiestilstand Van de volgende verpleegtechnische handelingen waaronder voorbehouden handelingen (*) dient zij er vier te beheersen:

- verzorgen rode en gele wonden - zwachteltechnieken toepassen

- verzamelen van monsters ten behoeve van diagnostiek (steriel en niet-steriel materiaal) - een suprapubische katheter verzorgen

- blaaskatheter en maagsonde observeren en controleren

- blaasspoeling uitvoeren

- lichaamstemperatuur beïnvloeden door middel van koude- of warmtebehandeling

- subcutaan injecteren*

- intramusculair injecteren*

- insulinepen hanteren*

- een maagsonde inbrengen*

- katheteriseren van de blaas bij vrouwen*

- katheteriseren van de blaas bij mannen*

- PEG-sondevoeding toedienen

- blaaskatheter en maagsonde verzorgen

- verzorgen van zwarte wonden

- zuurstof toedienen

- toedienen van sondevoeding en voedingspomp bedienen

- verzorgen van een stoma

- tracheacanule en tracheastoma verzorgen

AFRONDING

De cursus wordt afgesloten door een aantal vaardigheidstoetsen en een toets anatomie/pathologie, wet- en regelgeving en medisch rekenen. In de praktijk wordt het afgesloten met het vullen van een ‘bewijs map uitvoering verzorgende en verpleegtechnische vaardigheden’. Hiervoor is een werkplek in een zorginstelling nodig waarbij voldoende handelingen kunnen worden uitgevoerd.

TOELATINGSEISEN

In het bezit van: Minimaal Mbo opleiding niveau 3; Verzorgende thuiszorg C/D, VAG. bejaardenverzorgende, MDGO VZ- lang, ziekenverzorgende, kraamverzorgende, propedeuse HBOV, SPW/MMZ of MZ opleiding. Werkervaring in de zorg is wenselijk.

Bedzorg

De cursus wordt afgesloten middels een aantal vaardigheidstoetsen en een toets anatomie/pathologie, medisch rekenen. In de praktijk wordt het afgesloten met het vullen van een ‘bewijsmap uitvoering verpleegtechnische vaardigheden’ en een praktijkexamen.

Hiervoor is een werkomgeving in de zorg nodig en de mogelijkheid om beoordeeld te worden in praktijksituaties. Wij gaan hiervoor een samenwerkingsovereenkomst aan met de betreffende zorginstelling.

De deelnemers ontvangen na afloop van de cursus en voldoende examinering een bij DUO geregistreerd Mbo certificaat (K0118).

UW INVESTERING

KOSTEN

De kosten voor deze cursus zijn € 975,- inclusief digitaal-,vaardigheids-, reader- en lesmateriaal, examen en Mbo certificaat.

Deze cursus is uitermate geschikt om op maat te worden gemaakt voor een instelling, waarbij uw eigen kernwaarden, richtlijnen en protocollen het uitgangspunt vormen.

WIJZE VAN BETALEN

Betaling geschiedt ineens. U ontvangt een factuur.

 LEERMIDDELEN

U krijgt bij inschrijving van de cursus het lesmateriaal uitgereikt.

MEER INFORMATIE

Neemt u voor maatwerk of meer informatie contact op met opleidingsadviseur John Wesselman (06 11398472).