Thuishulp A

Deze opleiding wordt gegeven op:

Neem contact met ons voor de beschikbare cursusdata!


Open inschrijving

Open inschrijving

Bezig met versturen

Functiegerichte Branche-opleiding Thuishulp A

Als Thuishulp A leer je de veelal oudere cliënten, revaliderende cliënten of cliënten met een lichamelijke handicap assisteren in verschillende gezinssamenstellingen.

Je leert hoe je cliënten volgens een werkplanning kunt ondersteunen in wonen en huishouden volgens de regels van hygiëne en ergonomisch werken. Je houdt rekening met de zelfredzaamheid en stemt de werkzaamheden af op die van de cliënt en van mantelzorgers/naasten zoveel mogelijk als zij dat gewend zijn.

Je leert onder leiding van anderen te werken en je grenzen te bewaken. Op een verantwoorde wijze met respect en servicegericht. Je leert veilig te werken en volgens de laatste ontwikkelingen in het beroep.

Voor wie is de opleiding bestemd?

De opleiding Thuishulp A is een opleidingstraject voor werknemers die werkzaam zijn in de thuiszorg of wanneer deze functie van toepassing is.

Toelatingseisen: Minimaal 12 uur werkzaam in de thuiszorg. Of een stageplaats van minimaal 12 uur bij een erkend leerbedrijf.

Vooropleiding

In principe is geen vooropleiding vereist. Voldoende beheersing van de Nederlandse taal.

Duur en lestijd

De opleiding wordt aangeboden in 16 klokuren verdeeld over 4 weken. En een theorietoets van 1 uur. Voor elke lesdag geldt een (huiswerk-) opdracht van 2 uur.

Lesdagen

Bij voldoende belangstelling zal er in het voorjaar een groep starten.

Inhoud

De opleiding is gebaseerd op de “branchekwalificatie Thuishulp A” zoals door de VVT-branche (Actiz) vastgesteld en door Calibris ontwikkeld op basis van de kerntaken en werkprocessen uit de opleiding Zorghulp (2010-2011).

Dit betekent dat onderdelen uit de opleiding Thuishulp A, overeen komen met die van de opleiding Zorghulp.

De opleiding bestaat uit 2 kerntaken:

  • Kerntaak 1: Bieden van assistentie bij huishouden en wonen op basis van een werkplanning
  • Kerntaak 2: Uitvoeren van organisatie- en professie gebonden taken

Je leert deze kerntaken in de vakken:

  • Huishouding
  • Kennis van ziektebeelden (bijvoorbeeld mobiliteitsproblemen, verwardheid/dementie en observatie/rapportage)
  • Communicatie en sociale vaardigheden

Uiteraard kan de opleiding op maat gemaakt worden voor de zorginstelling en/of in company gegeven worden. Neem hiervoor desgewenst contact op met de opleidingsadviseur van Menskracht 7 Dorien de Wit t.de.wit@menskracht7.nl of via 088-666 1098.

Toetsing en examinering

De toetsing bestaat uit een theoretische toets (60 min) en een toets in de praktijksituatie (BPV). En een aantal opdrachten die in de BPV gedaan worden. Deze zijn vooral bedoeld om een beeld te geven van de voortgang van je opleiding.

Diplomering

Indien een deelnemer de branche-opleiding Thuishulp A doorlopen heeft met voldoende resultaat, krijgt hij/zij een landelijk door de VVT branche (Actiz) erkend diploma.

Uw investering

Voor het volledige opleiding van 4 weken; €365,-. De opleiding start bij voldoende deelnemers. Inschrijving is mogelijk op basis van de toelatingseis, waarna in overleg met de opleidingsadviseur, de planning zal volgen.

Leermiddelen

Je krijgt bij inschrijving van de opleiding alle lesmaterialen uitgereikt.

Locatie

De opleiding kan plaatsvinden op de locatie van Menskracht 7 aan de Helenastraat 15 te Den Haag.

Informatie

Wil je meer informatie of persoonlijk advies? Neem vrijblijvend contact op met opleidingsadviseur Dorien de Wit (06 18609102) of via 088-666 1098.