Ondersteuning thuis

Het certificaat bevat essentiële elementen van de kwalificatie Helpende Zorg en Welzijn en voorziet in een duidelijke opleidingsvraag.  In de regio is sprake van krimp en/of vergrijzing. De vergrijzing en ontgroening leidt tot een groeiende vraag naar verschillende vormen van zorg, tegelijkertijd neemt de beroepsbevolking af en daarmee het beschikbaar personeel. In dit scholingstraject worden huishoudelijke medewerkers opgeleid tot een breder inzetbare medewerker Ondersteuning thuis. Hij/zij kan…