Verzorgende en Verpleegtechnische Handelingen (mbo certificaat K0118)

Er zijn nog opleidingsplaatsen beschikbaar:

De eerstvolgende groep start op 16 mei a.s. Helaas is deze al vol!! De eerstvolgende start op 10 oktober 2023 op de locatie van de school voor Zorg en Welzijn van ROC Mondriaan Vondellaan 35 in Leiden  Je kunt je nu al inschrijven!!

 

Beroepen veranderen steeds sneller. Een leven lang ontwikkelen is daarom cruciaal. Het mbo speelt daarbij een belangrijke rol. mbo-certificaten zijn een belangrijk instrument om een leven lang te ontwikkelen. 

Een mbo-certificaat bevat een deel van de kwalificatie-eisen van een mbo-opleiding. De minister van OCW stelt met een regeling vast aan welke onderdelen van een mbo-opleiding een mbo-certificaat wordt verbonden. Een door de student behaald mbo-certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO.

VOOR WIE BESTEMD?

Deze scholing is bestemd als basis leergang voor werknemers die niet in het bezit zijn van een Verzorgende (IG) diploma maar wel werkzaam zijn in de zorgverlening. De cursus is een verdieping en bevat verzorgende en verpleegtechnische vaardigheden. De volgende onderwerpen zijn opgenomen:

- Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied;

- Biedt specifieke zorg;

- Voert verpleegtechnische handelingen uit;

- Evalueert en legt de zorgverlening vast.

Inhoud

De volgende verzorgende en verpleegtechnische handelingen worden aangeleerd en geëxamineerd:

- medicijnen checken, registreren, distribueren, zo nodig controle op inname (volgens ondersteuningsplan)

- medicijnen toedienen: oraal, rectaal, via de huid, via de luchtwegen, via de slijmvliezen

- eerste hulp (somatisch) verlenen bij: verwondingen, vergiftigingen, verstikking, verslikken, en bij ademstilstand en circulatiestilstand Van de volgende verpleegtechnische handelingen waaronder voorbehouden handelingen (*) dient zij er vier te beheersen:

- verzorgen rode en gele wonden - zwachteltechnieken toepassen

- verzamelen van monsters ten behoeve van diagnostiek (steriel en niet-steriel materiaal) - een suprapubische katheter verzorgen

- blaaskatheter en maagsonde observeren en controleren

- blaasspoeling uitvoeren

- lichaamstemperatuur beïnvloeden door middel van koude- of warmtebehandeling

- subcutaan injecteren*

- intramusculair injecteren*

- insulinepen hanteren*

- een maagsonde inbrengen*

- katheteriseren van de blaas bij vrouwen*

- katheteriseren van de blaas bij mannen*

- PEG-sondevoeding toedienen

- blaaskatheter en maagsonde verzorgen

- verzorgen van zwarte wonden

- zuurstof toedienen

- toedienen van sondevoeding en voedingspomp bedienen

- verzorgen van een stoma

- tracheacanule en tracheastoma verzorgen

AFRONDING

De cursus wordt afgesloten door een aantal vaardigheidstoetsen en een toets anatomie/pathologie, wet- en regelgeving en medisch rekenen. In de praktijk wordt het afgesloten met het vullen van een ‘bewijs map uitvoering verzorgende en verpleegtechnische vaardigheden’. Hiervoor is een werkplek en een BPV overeenkomst in een zorginstelling (erkend leerbedrijf) nodig waarbij voldoende handelingen kunnen worden uitgevoerd en geëxamineerd.

TOELATINGSEISEN

Je bent in het bezit van: Minimaal Mbo opleiding niveau 3 (MZ opleiding, SPW, Verzorgende thuiszorg C/D, VAG, bejaardenverzorgende, MDGO VZ- lang, ziekenverzorgende, kraamverzorgende, propedeuse HBOV). Je wordt bij de school voor zorg van ROC Mondriaan ingeschreven in de derde leerweg van de opleiding waaronder het keuzedeel K0118 valt.

Je bent in staat tot zelfstandig te leren en je voor te bereiden via studie en digitale modulen.

Je hebt werkervaring in de zorg (basiszorg).

Je bent werkzaam in de zorg en hebt een arbeidsovereenkomst met een erkende zorginstelling (SBB erkend leerbedrijf) voor ontwikkeling en examinering van verzorgende en verpleegtechnische vaardigheden. (een BPV overeenkomst wordt tussen de deelnemer, zorginstelling en onderwijsinstelling ondertekend). Deze staan achter je aanmelding en gaan akkoord met de voorwaarden van begeleiding en examinering,