Individuele instroomtraject VG/MZ

Er zijn nog opleidingsplaatsen beschikbaar:

Het aanbod van de zorgscholen van ROC Mondriaan voor het examentraject naar instroom in de opleiding Verzorgende/Maatschappelijke Zorg.

 

WAT IS DE DERDE LEERWEG?

De uitvoering van dit traject is onder verantwoordelijkheid van ROC Mondriaan waar ook de reguliere Mbo-opleidingen aangeboden worden via de 'derde leerweg'.
Het voordeel van een derde leerwegtraject is dat je minder beroepspraktijkvorming (BPV) volgt en dat de totale opleidings- en examenduur korter is afhankelijk van je ervaring en opleiding en in overleg met de werkgever. Opleidingen in de derde leerweg voldoen aan alle (kwaliteits-) eisen van de onderwijsinspectie en voldoen aan alle examens zoals in het reguliere onderwijs gebruikt. De derde leerweg wordt niet bekostigd door het ministerie van OC&W. Dit is bij een instroom in de BBL opleiding VG/MZ wel het geval. Over het algemeen is de derde leerweg dus flexibeler en sneller, maar dus voor rekening van de werkgever. De opleiding is beroepsgericht en sluit naadloos aan op de praktijk. Daarmee is de opleiding uitermate geschikt voor medewerkers die willen instromen in zorg en welzijn.
Een essentieel onderdeel van de opleiding is de beroepspraktijkvorming (BPV). Tijdens je werk examineer je in de praktijk van je toekomstige beroep. Daarbij krijg je begeleiding en beoordeling in de praktijk, doe je theorie examens en word je hierin begeleid door een begeleider op school en bereid je dit voor middels een digitale leeromgeving. Je werkgever is een door de SBB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend en geregistreerd leerbedrijf.

VOOR WIE IS DE OPLEIDING BESTEMD?

• Je hebt een afgeronde niveau 2 opleiding, of heeft een andere zorgopleiding (deels) afgerond
• Je hebt ruime werkervaring als helpende in de zorg
• Je bent assertief, hebt zelfdiscipline en doorzettingsvermogen, je bepaald voor een groot deel zelf hoe het individuele traject eruit zal zien

EXAMENROUTE IN STAPPEN
Stap 1.

Bepalen of men in aanmerking komt voor een individueel instroomtraject:
Persoonsgegevens, opleidingsachtergrond en werkervaring invullen en in overleg gaan met de zorgorganisatie waar men werkzaam is

Stap 2.

Informatief gesprek met medewerker van de school voor zorg van ROC Mondriaan:
Als op basis van opleidingsachtergrond en werkervaring men in aanmerking komt voor het individueel instroomtraject word men door ROC Mondriaan uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens het gesprek wordt een toelichting gegeven op de vervolgstappen van het individueel instroomtraject. Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen.

Stap 3.

Toelatingstoets Nederlands, rekenen en studievaardigheden en toets medisch rekenen:
Men doorloopt Nederlands (lezen en luisteren en schrijven) rekenen en studievaardigheden volgens de zgn. TOA (Toolkit Onderwijs Arbeidsmarkt). Deze toets wordt afgenomen om het niveau op deze algemene vakken te bepalen. Het resultaat op deze toets is bepalend voor het verdere verloop van het individueel instroomtraject
Als de TOA Nederlands op 2F scoort ga je door naar stap 4
Als de TOA Nederlands lager dan 2F is wordt er individueel gekeken hoe jouw leertraject eruit zal zien en wat jij daar zelf voor extra inspanningen moet leveren
Is de TOA Nederlands score lager dan 1F dan start men in het eerste leerjaar van een driejarige BBL traject VZ/MZ3, VZ of MZ3
De TOA rekenen geeft een beeld van de rekenvaardigheden. In het kader van het delen en toedienen van medicatie wordt ook de toets medisch rekenen als voorwaarde gesteld. Bij een cijfer lager dan 8 wordt er individueel gekeken naar de mogelijkheden van het traject
De studievaardigheden geven een beeld van discipline, doorzettingsvermogen en leer-en ontwikkelingsmogelijkheden. Deze bieden de basis voor het gesprek over het individuele traject.
Tot en met stap 3 bedraagt de periode van maximaal 6 weken

Stap 4.

Examens uitvoeren van de opleiding VZ/MZ3, VZ of MZ3:
Men wordt ingeschreven in de ‘derde leerweg’ (OVO) van het traject naar keuze en voert volgens een vastgestelde volgorde examens uit van de opleiding VZ/MZ3, VZ of MZ3
De vastgestelde volgorde heeft een oplopende complexiteit en moeilijkheidsgraad
Al naar gelang de examens die uitgevoerd worden en met een voldoende worden afgerond is het vervolg opleidingstraject korter of langer
Men krijgt een docent/coach toegewezen die zorg draagt voor de begeleiding en instructie van de deelnemer naar de examens. Voor de voorbereiding op de examens maakt men gebruik van voorbereidende (beroeps-)opdrachten. Indien deze voldoende worden doorlopen, kan men deelnemen aan het praktijkexamen. Hiervoor vinden zowel op afstand (digitaal) als fysieke begeleiding plaats
Als voorbereiding gebruikt met verder een digitale leeromgeving.
Voor de opleiding VZ/MZ3 en VZ moeten de volgende examens met een voldoende zijn afgerond:
- Verzorging en agogiek (theorie-examen)
- Medisch rekenen (theorie-examen)
- Wonen en huishouden (praktijk-examen)
- Persoonlijke zorg (praktijk-examen)
- Onderkennen van de gezondheidstoestand (praktijk-examen)
- Begeleidt de zorgvrager (praktijk-examen)
- Voorlichting geven (praktijk-examen)
Voor de opleiding MZ3 moet je de volgende examens met een voldoende afgerond zijn:
- Wonen en huishouden (praktijk-examen)
- Persoonlijke zorg (praktijk-examen)
Wanneer men praktijkexamens doorloopt voert men één of meerdere werkprocessen uit. Deze werkprocessen zijn beschreven in het kwalificatiedossier voor die opleiding en men voert deze uit conform de context zoals die is beschreven in de OER (opleiding- en examenreglement) van betreffende opleiding
De uitvoering van de/het werkproces(sen) worden beoordeeld door een beoordelaar in de praktijk. De criteria die zijn beschreven in het betreffende examen zijn daarbij leidend voor de beoordelaar. Deze investering is u als opdrachtgever en wordt geborgd in een BPVO (beroepspraktijk overeenkomst) met de school van ROC Mondriaan, de (aspirant-)student en de praktijkinstelling
Deze fase zal ongeveer 20 weken duren

Stap 5.

Men wordt ingeschreven in een BBL opleiding met een start van het traject VZ/MZ3 of VZ of MZ in het 1e, het 2e of in het 3e leerjaar

TOETSING EN EXAMINERING

Alle bovengenoemde examens in de derde leerweg zijn dezelfde als in de reguliere MBO opleidingen BOL en BBL.

DIPLOMERING

Op basis van behaalde examens wordt ingestroomd in minimaal het derde leerjaar van de Mbo opleiding VG/MZ BBL. Daarmee rond je de opleiding af en verkrijg je het Mbo diploma Verzorgende/Maatschappelijke Zorg. Daarop staat ook vermeld welke keuzedelen dan voldoende zijn afgerond

KOSTEN EN WIJZE VAN BETALING

Stap 1 t/m 3: Aanmelding, intake en TOA en toets medisch rekenen door begeleider binnen 6 weken afgerond; € 325- p.p.
Stap 4: Coaching Theorie examens en Praktijkexamens door docent/ coach en beoordelaar (school en BPV 16 uur (afhankelijk van de examens) binnen 20 weken € 1550,- p.p.* (dit is inclusief € 325- p.p. voor intake zoals bij stap 1 t/m 3 genoemd)

LEERMIDDELEN

Licenties benodigde leermiddelen* per jaar (Stap 4):
*Noordhoff Zorgpad™
Compleet digitaal pakket VIG/MZ p.p. (licentie voor basis + alle branches)
Leerstation Zorg t.b.v. theorie toetsen
Licentieprijs p.p.
Consortium licentie examens Praktijkexamens
Student-gebonden bijdrage p.p.
*Boeken (op basis van boekenlijst opleiding)
*Deze leermiddelen dien je zelf of via je werkgever aan te schaffen

Mondriaan ROC

LOCATIE

De begeleiding van het examentraject en vervolgens de instroom in BBL opleiding zal plaatsvinden op een locatie van één van de zorgscholen van ROC Mondriaan

INFORMATIE

Wilt u meer informatie of een advies, dan kunt u ons bereiken via deze knop: