Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek

Er zijn nog opleidingsplaatsen beschikbaar:

Wij hebben een programma op basis van de landelijke branche opleidingseisen van het CZO. Schrijf je vóór 8 juli a.s. in voor de start van de volledige opleiding vanaf 21 september 2023! Inschrijven.

 

GESPECIALISEERD VERZORGENDE SOMATIEK (GVS) WORDEN?

De Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek (GVS) is een specialist in de directe zorg voor cliënten met voornamelijk somatische problematiek en adviseert als inhoudelijk deskundige collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers.

VOOR WIE BESTEMD?

· Minimaal mbo-3 niveau verzorgende (verzorgende of verzorgende-IG,  of vergelijkbaar diploma of werkzaam in de functie van verzorgende) worden toegelaten tot de opleiding.

· Toelating met een vergelijkbaar diploma op minimaal mbo-3 niveau is alleen mogelijk na overleg met de theorie-aanbieder/ opleidingsinstelling en ontheffing van de werkgever.

· De kandidaat is minimaal 1 jaar werkzaam in de functie van verzorgende van somatische  cliënten.

WAT LEER JE?

Het uitgangspunt van de opleiding is het beroepscompetentieprofiel GVS waarin de volgende drie kerntaken staan beschreven:

1. Behartigen van de kwaliteit van leven van de psychogeriatrische cliënten. 2. Begeleiden, adviseren en professionalisering van collega’s en vrijwilligers. 3. Ondersteunen, adviseren en begeleiden van mantelzorgers.

De opleidingseisen staan gegroepeerd volgens de Can-meds rollen in de opleidingseisen GVS

HOE WERKT HET?

De opleiding bestaat uit een 13-tal lesdagen en 4 online momenten naast een digitale voorbereiding. De doorlooptijd van de opleiding inclusief het afronden van de proeven van bekwaamheid bedraagt ongeveer 9 maanden. Aan de lesdagen en activiteiten gaat een E-learning programma vooraf in ons digitaal leernetwerk en worden daarmee ook getoetst. Het onderwijs is ingericht in 4 modulen en bijbehorende examens als afronding daarvan;

  1. Methodisch en persoonsgericht werken in de somatische zorg
  2. Communicatie en samenwerken in de somatische zorg
  3. Kwaliteit en professionalisering in de somatische zorg en
  4. Eindproject

De eerste opleiding wordt gekenmerkt door de cliëntencategorie en praktijk van de somatische zorg en is gericht op vermeerdering en verdieping van kennis over de somatische aandoeningen, methoden om problemen te analyseren en de vaardigheden om de cliënten op de juiste wijze te kunnen benaderen en begeleiden staan in dit deel centraal. De E-learning modulen zijn op deze thema’s gericht en toetsen direct uw kennis op het gebied van somatische zorg. Daarvoor maken we gebruik van adaptieve E-modulen in ons digitale leernetwerk waarmee op elke gewenst beginniveau in te stappen is. In de praktijk werk je aan een aantal praktijkopdrachten die gekoppeld zijn aan de modulen en het eindproject. De verworven kennis over somatische zorg aandoeningen en de consequenties hiervan leer je in de vier domeinen van het Zorgleefplan toe te passen als methodiek ook bij complexe zorgproblematiek. En op het begeleiden, ondersteunen en adviseren van collega’s, vrijwilligers en mantelzorgers in hun zorg aan de somatische zorg cliënt met complex gedrag. Analyseren en hanteren van complex probleemgedrag, advies-, begeleidings- en groepsgesprekken worden geoefend. Er wordt ingegaan op ethische en culturele vraagstukken. De E-modulen als voorbereiding hebben dan ook dit thema.

DUUR VAN DE OPLEIDING

De branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek (GVS) bestaat uit 13 lesdagen lesdagen en 4 online lesmomenten. Wij hebben een programma voor 2022-2023 op basis van nieuwe opleidingseisen. De doorlooptijd van de opleiding inclusief het afronden van de proeven van bekwaamheid bedraagt ongeveer 9 maanden.

DATA EN LESTIJDEN BRANCHE ERKENDE GVS OPLEIDING

De lesdagen vangen om 09.00 uur aan en duren tot uiterlijk 17.00 uur. De online lesmomenten zijn 2 uur van 16.00-18.00u. inschrijven is nu mogelijk voor de eerstvolgende start van de GVS opleiding in 21 september 2023

Online intro 21 sept 2023 16.00-18.00u Online
Lesdag 1 5 okt 2023 Leslokaal
Lesdag 2 26 okt 2023 Leslokaal
Lesdag 3 30 nov 2023 Leslokaal
Lesdag 4 4 jan 2024 Leslokaal
Online consult, op afspraak 25 jan 2024 Online op afspraak
Lesdag 5 15 feb 2024 Leslokaal
Lesdag 6 14 mrt 2024 Leslokaal
Lesdag 7 11 april 2024 Leslokaal
Lesdag 8 25 april 2024 leslokaal
Online intervisie 9 mei 2024 16.00-18.00u Online
Lesdag 9 23 mei 2024 Leslokaal
Lesdag 10 6 juni 2024 Leslokaal
Lesdag 11 4 juli 2024 Leslokaal
Lesdag 12 29 aug 2024 Leslokaal
Lesdag 13 12 sept 2024 Leslokaal
Online eindevaluatie 19 sept 2024 16.00-18.00u Online
Examens en aanvraag diploma CZO student 3 okt 2024 individueel
Diplomering 31 okt 2024 leslokaal

EXAMINERING

Na het afronden van alle examens ontvangen de deelnemers het landelijk (CZO) erkende branche diploma Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek.

UW INVESTERING

De kosten voor deze opleiding zijn € 2.295,- . Deze is inclusief alle (digitale)leermiddelen, diploma en speld. Na inschrijving voor deelname zal ook inschrijving plaatsvinden bij het CZO (College Zorg Opleidingen) voor landelijke registratie en aanvraag van het diploma.

NB Voor deze scholing is mogelijk gebruik te maken van het STAP budget.  Geef dit aan op het inschrijfformulier en je ontvangt van ons een aanmeldbewijs.

DIRECT INSCHRIJVEN VOOR DE OPLEIDING. WEES ER SNEL BIJ!!

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie of een advies op maat, neem dan per mail contact op met de Adviseur LLO door een mail naar llo-zorgenwelzijn@rocmondriaan.nl