Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Er zijn nog opleidingsplaatsen beschikbaar:

De eerstvolgende groep start op 1 maart 2021 in een vernieuwd programma!! . Inschrijven is nu mogelijk!

 

GVP'er WORDEN?

De Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) is een specialist in de directe zorg voor cliënten met psychogeriatrische problematiek en adviseert als inhoudelijk deskundige collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers.

VOOR WIE BESTEMD?

De GVP is een specialist in de directe zorg voor cliënten met psychogeriatrische problematiek en adviseert als inhoudelijk deskundige collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers. De opleiding tot GVP is bestemd voor ziekenverzorgenden en verzorgenden IG, of een daarmee vergelijkbaar opleidingsniveau (bijv. functiegerichte opleiding in de thuiszorg verzorgenden C/D) met minimaal een jaar ervaring met psychogeriatrische cliënten. Medewerkers uit de welzijnsbranche (bijv. MMZ of activiteiten begeleider) kunnen wel de opleiding volgen, maar ontvangen geen diploma.

WAT LEER JE?

Het uitgangspunt van de opleiding is het beroepsprofiel GVP waarin de volgende drie kerntaken staan beschreven:

1. Behartigen van de kwaliteit van leven van de psychogeriatrische cliënten.
2. Begeleiden, adviseren en professionalisering van collega’s en vrijwilligers.
3. Ondersteunen, adviseren en begeleiden van mantelzorgers.

De opleidingseisen staan gegroepeerd volgens de Can-meds rollen in de opleidingseisen GVP

HOE WERKT HET?

De opleiding bestaat uit een 12-aantal lesdagen en een aantal online momenten naast een digitale voorbereiding. De doorlooptijd van de opleiding inclusief het afronden van de proeven van bekwaamheid bedraagt ongeveer 9 maanden. Aan de lesdagen en activiteiten gaat een E-learning programma vooraf in ons digitaal leernetwerk en worden daarmee ook getoetst.

De opleiding bestaat uit 3 modulen (die gelijk zijn aan de branche erkende EVV opleiding) en de module specialisatie Psychogeriatrie. Deze is gericht op vermeerdering en verdieping van kennis over de psychogeriatrische aandoeningen, methoden om problemen te analyseren en de vaardigheden om de cliënten op de juiste wijze te kunnen benaderen en begeleiden staan in dit deel centraal. De E-learning modulen zijn op deze thema’s gericht en toetsen direct uw kennis op dat gebied. Daarvoor maken we gebruik van adaptieve E-modulen in ons digitale leernetwerk waarmee op elke gewenst beginniveau in te stappen is.

In de praktijk werkt u aan een aantal praktijkopdrachten die gekoppeld zijn aan de modulen. De verworven kennis over psychogeriatrische aandoeningen en de consequenties hiervan leert u in de vier domeinen van het Zorgleefplan toe te passen als methodiek.
En op het begeleiden, ondersteunen en adviseren van collega’s, vrijwilligers en mantelzorgers in hun zorg aan de psychogeriatrische cliënt met complex gedrag. Analyseren en hanteren van complex probleemgedrag, advies-, begeleidings- en groepsgesprekken worden geoefend. Er wordt ingegaan op ethische en culturele vraagstukken. De E-modulen als voorbereiding hebben dan ook dit thema.

VOOROPLEIDING

Gediplomeerde Ziekenverzorgende en verzorgende IG of een daarmee vergelijkbaar opleidingsniveau (bijv. functiegerichte opleiding in de thuiszorg verzorgende C/D) met minimaal een jaar ervaring met psychogeriatrische cliënten. Medewerkers uit de welzijnsbranche (bijv. MMZ of activiteiten begeleider) kunnen deze opleiding volgen maar ontvangen geen diploma.

GVP

DUUR VAN DE OPLEIDING

De branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) bestaat uit 13 lesdagen lesdagen en 4 online lesmomenten. Wij hebben een vernieuwd programma voor 2021 op basis van nieuwe opleidingseisen. De doorlooptijd van de opleiding inclusief het afronden van de proeven van bekwaamheid bedraagt ongeveer 9 maanden.

DATA EN LESTIJDEN 2021

De lessen vangen om 09.00 uur aan en duren tot uiterlijk 17.00 uur.

Een eerstvolgende groep zal starten op 1 maart 2021! inschrijven is nu mogelijk !!

Bijeenkomsten Overzicht uren
1           1 maart Introductie – online 2
2         15 maart Module 1: Persoonsgericht en methodisch werken 8
3         29 maart Module 1: Persoonsgericht en methodisch werken 8
4            12 april Module 1: Persoonsgericht en methodisch werken 8
5             10 mei Consult – online 2
6             31 mei Module 2: Communiceren en samenwerken 8
7             14 juni Module 2: Communiceren en samenwerken 8
8             28 juni Module 2: Communiceren en samenwerken 8
9            30 aug Intervisie - online 2
10          13 sept Module 3: Kwaliteit en professionaliteit 8
11          27 sept Module 3: Kwaliteit en professionaliteit 8
12           25 okt Module 4: Specialisatie Psychogeriatrie 8
13             8 nov Module 4: Specialisatie Psychogeriatrie 8
14           22 nov Module 4: Specialisatie Psychogeriatrie 8
15            6 dec Module 4: Specialisatie Psychogeriatrie 8
16            3 jan Module 4: Specialisatie Psychogeriatrie 8
17           31 jan Afronding, evaluatie - online 2
18           14 feb Diplomering

LOCATIE

Deze opleiding zal plaatsvinden op een  locatie in Den Haag.

EXAMINERING

Na het afronden van deel 1 en 2 ontvangen de deelnemers het landelijk erkende branche diploma Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie.

UW INVESTERING

De kosten voor deze opleiding zijn € 2.200,- (normaal € 1.650,- maar de prijs is tijdelijk aangepast vanwege aanpassing door de corona/covid-19 maatregelen en een kleinere groep). Deze is inclusief alle leermiddelen, boek, diploma en speld. Na inschrijving voor deelname zal ook inschrijving plaatsvinden bij het CZO (College Zorg Opleidingen) voor landelijke registratie en diploma.

DIRECT INSCHRIJVEN VOOR DE OPLEIDING

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie of een advies op maat, neem dan per mail contact op met uw opleidingsadviseur Dorien de Wit   t.de.wit@menskracht7.nl of John Wesselman  j.wesselman@menskracht7.nl