Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Deze opleiding wordt gegeven op:

Nieuwe groep start in het najaar 2019. Aanmelden is nu mogelijk!!


Open inschrijving

Open inschrijving

Bezig met versturen

De Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) is een specialist in de directe zorg voor cliënten met psychogeriatrische problematiek en adviseert als inhoudelijk deskundige collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers.

VOOR WIE BESTEMD?

De opleiding tot GVP is bedoeld voor medewerkers werkzaam als Verzorgende (IG) werkzaam in de zorg voor psychogeriatrische cliënten in zowel een intramurale setting (kleinschalige zorg dan wel anderszins).  Medewerkers die de mogelijkheid hebben om als specialist op dit gebied zorg te bieden in de directe zorg. En die als inhoudelijk deskundige collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers adviseert en ondersteunt om de kwaliteit van de dienstverlening/zorg te gaan optimaliseren.

WAT LEER JE?

Het uitgangspunt van de opleiding is het beroepsprofiel GVP waarin de volgende drie kerntaken staan beschreven:

1. Behartigen van de kwaliteit van leven van de psychogeriatrische cliënten.
2. Begeleiden, adviseren en professionalisering van collega’s en vrijwilligers.
3. Ondersteunen, adviseren en begeleiden van mantelzorgers.

HOE WERKT HET?

De opleiding bestaat uit 2 delen. In beide delen komen de 11 beroepscompetenties aan bod.
Deel 1 is gericht op vermeerdering en verdieping van kennis over de psychogeriatrische aandoeningen, methoden om problemen te analyseren en de vaardigheden om de cliënten op de juiste wijze te kunnen benaderen en begeleiden staan in dit deel centraal. Je bezoekt daarnaast ook nog enkele organisaties en werkt aan een project. In de praktijk werk je aan een proeve van bekwaamheid die over kerntaak 1 gaat. De verworven kennis over psychogeriatrische aandoeningen en de consequenties hiervan leer je in de vier domeinen van het Zorgleefplan toe te passen.
Deel 2 is gericht op het begeleiden, ondersteunen en adviseren van collega’s, vrijwilligers en mantelzorgers in hun zorg aan de psychogeriatrische cliënt met complex gedrag. Analyseren en hanteren van complex probleemgedrag, advies-, begeleidings- en groepsgesprekken worden geoefend. Er wordt ingegaan op ethische en culturele vraagstukken. De 2 proeven van bekwaamheid die bij dit deel horen gaan over kerntaak 2 en 3.

VOOROPLEIDING

Gediplomeerde Ziekenverzorgende en verzorgende IG of een daarmee vergelijkbaar opleidingsniveau (bijv. functiegerichte opleiding in de thuiszorg verzorgende C/D) met minimaal een jaar ervaring met psychogeriatrische cliënten. Medewerkers uit de welzijnsbranche (bijv. MMZ of activiteiten begeleider) kunnen alleen deel 1 van deze opleiding volgen.

GVP

DUUR VAN DE OPLEIDING

De branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) bestaat uit 15 lesdagen. De doorlooptijd van de opleiding inclusief het afronden van de proeven van bekwaamheid bedraagt ongeveer 15 maanden.

DATA EN LESTIJDEN 2019

De lessen vangen om 09.00 uur aan en duren tot uiterlijk 17.00 uur. De eerstvolgende groep start in het najaar van 2019. Aanmelding is nu mogelijk!

LOCATIE

De lessen vinden plaats in het opleidingscentrum van Menskracht 7 aan de Helenastraat 15 te Den Haag.

EXAMINERING

Na het afronden van deel 1 en 2 ontvangen de deelnemers het landelijk erkende branche diploma Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie.

UW INVESTERING

De kosten voor deze opleiding bedragen € 1.575,- per persoon. Dit is inclusief alle leermiddelen, boek, diploma en speld.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie omtrent deze opleiding neem je contact op met opleidingsadviseurs Dorien de Wit (06 18609102) of John Wesselman (06 11398472) of via 088 6661098.