Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Er zijn nog opleidingsplaatsen beschikbaar:

Wij hebben een programma op basis van de opleidingseisen van het CZO. Schrijf je nu in voor de start van de volledige opleiding op 4 september 2023! Inschrijven.
Voor de verkorte GVP (voor EVVers) is inschrijving voor de start op 6 september 2023 nu mogelijk! Hiervoor doe je eerst een verzoek tot vrijstelling via Inschrijven.

 

GVP'er WORDEN?

De Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) is een specialist in de directe zorg voor cliënten met psychogeriatrische problematiek en adviseert als inhoudelijk deskundige collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers.

VOOR WIE BESTEMD?

· Minimaal mbo-3 niveau verzorgende (verzorgende of verzorgende-IG,  of vergelijkbaar diploma of werkzaam in de functie van verzorgende) worden toegelaten tot de opleiding.

· Toelating met een vergelijkbaar diploma op minimaal mbo-3 niveau is alleen mogelijk na overleg met de theorie-aanbieder/ opleidingsinstelling en ontheffing van de werkgever.

· De kandidaat is minimaal 1 jaar werkzaam in de functie van verzorgende van psychogeriatrische cliënten.

Medewerkers uit de welzijnsbranche (bijv. MMZ of activiteiten begeleider) kunnen wel de opleiding volgen, maar ontvangen geen diploma (wel een certificaat).

WAT LEER JE?

Het uitgangspunt van de opleiding is het beroepscompetentieprofiel GVP waarin de volgende drie kerntaken staan beschreven:

1. Behartigen van de kwaliteit van leven van de psychogeriatrische cliënten. 2. Begeleiden, adviseren en professionalisering van collega’s en vrijwilligers. 3. Ondersteunen, adviseren en begeleiden van mantelzorgers.

De opleidingseisen staan gegroepeerd volgens de Can-meds rollen in de opleidingseisen GVP

HOE WERKT HET?

De opleiding bestaat uit een 13-tal lesdagen en 4 online momenten naast een digitale voorbereiding. De doorlooptijd van de opleiding inclusief het afronden van de proeven van bekwaamheid bedraagt ongeveer 9 maanden. Aan de lesdagen en activiteiten gaat een E-learning programma vooraf in ons digitaal leernetwerk en worden daarmee ook getoetst. Het onderwijs is ingericht in 4 modulen en bijbehorende examens als afronding daarvan;

 1. Methodisch en persoonsgericht werken in de psychogeriatrie
 2. Communicatie en samenwerken in de psychogeriatrie
 3. Kwaliteit en professionalisering in de psychogeriatrie en
 4. Eindproject

De eerste opleiding wordt gekenmerkt door de cliëntencategorie en praktijk van de psychogeriatrie en is gericht op vermeerdering en verdieping van kennis over de psychogeriatrische aandoeningen, methoden om problemen te analyseren en de vaardigheden om de cliënten op de juiste wijze te kunnen benaderen en begeleiden staan in dit deel centraal. De E-learning modulen zijn op deze thema’s gericht en toetsen direct uw kennis op dat gebied. Daarvoor maken we gebruik van adaptieve E-modulen in ons digitale leernetwerk waarmee op elke gewenst beginniveau in te stappen is. In de praktijk werk je aan een aantal praktijkopdrachten die gekoppeld zijn aan de modulen en het einproject. De verworven kennis over psychogeriatrische aandoeningen en de consequenties hiervan leer je in de vier domeinen van het Zorgleefplan toe te passen als methodiek ook bij complexe zorgproblematiek. En op het begeleiden, ondersteunen en adviseren van collega’s, vrijwilligers en mantelzorgers in hun zorg aan de psychogeriatrische cliënt met complex gedrag. Analyseren en hanteren van complex probleemgedrag, advies-, begeleidings- en groepsgesprekken worden geoefend. Er wordt ingegaan op ethische en culturele vraagstukken. De E-modulen als voorbereiding hebben dan ook dit thema. GVP

DUUR VAN DE OPLEIDING

De branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) bestaat uit 13 lesdagen lesdagen en 4 online lesmomenten. Wij hebben een programma voor 2022-2023 op basis van nieuwe opleidingseisen. De doorlooptijd van de opleiding inclusief het afronden van de proeven van bekwaamheid bedraagt ongeveer 9 maanden.

VRIJSTELLINGEN

Voor Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) die het branche erkende diploma EVV na 1-1-2016 hebben behaald en werkzaam zijn als EVV, is vrijstelling mogelijk.

EVV die een diploma hebben behaald tussen 1-1-2011 en 1-1-2016 en werkzaam zijn als EVV is vrijstelling van onderwijs mogelijk, maar niet voor de examens.

Hiervoor is een verkorte opleiding GVP van 5 lesdagen en 2 online momenten. De doorlooptijd van deze verkorte opleiding is ongeveer 20 weken/5 maanden. Je kunt je hier alvast inschrijven. Denk je dat je in aanmerking komt voor vrijstelling, geef dit aan op het inschrijfformulier en je krijgt per omgaande een in te vullen verzoek tot vrijstelling GVP opleiding. En EVV van vóór 2016 krijgen vooraf de verstellingen van competenties EVV (op basis van examen).

DATA EN LESTIJDEN VERKORTE GVP OPLEIDING

 1. Online introductie 06 september 2023 (2 u 10.00-12.00u)  
 2. lesdag 20 september 2023
 3. lesdag 4 oktober 2023
 4. lesdag 25 oktober 2023
 5. lesdag 8 november 2023
 6. lesdag 22 november 2023
 7. evaluatie en examen 20 december 2023 (2 u 10.00-12.00u)
 8. diplomering 17 januari 2024 (1 u 15.30u-17.00u)

DATA EN LESTIJDEN VOLLEDIGE GVP OPLEIDING

De lesdagen vangen om 09.00 uur aan en duren tot uiterlijk 17.00 uur. De online lesmomenten zijn 2 uur van 10.00-12.00u. inschrijven is nu mogelijk voor de eerstvolgende start van de GVP opleiding op 4 september 2023

1 04-09-2023
2 18-09-2023
3 02-10-2023
4 30-10-2023
5 13-11-2023
6 27-11-2023
7 11-12-2023
8 15-01-2024
9 29-01-2024
10 12-02-2024
11 26-02-2024
12 11-03-2024
13 25-03-2024
14 08-04-2024
15 22-04-2024
16 13-05-2024
17 27-05-2024
18 Diplomering, nog nader te bepalen

 

EXAMINERING

Na het afronden van alle examens ontvangen de deelnemers het landelijk erkende branche diploma Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie.

UW INVESTERING

De kosten voor deze opleiding zijn € 2.295,- . Voor de verkorte GVP opleiding zijn de kosten € 960,-Deze is inclusief alle (digitale)leermiddelen, diploma en speld. Na inschrijving voor deelname zal ook inschrijving plaatsvinden bij het CZO (College Zorg Opleidingen) voor landelijke registratie en aanvraag van het diploma. NB Voor deze scholing is mogelijk gebruik te maken van het STAP budget.  Geef dit aan op het inschrijfformulier en je ontvangt van ons een aanmeldbewijs.

DIRECT INSCHRIJVEN VOOR DE OPLEIDING

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie of een advies op maat, neem dan per mail contact op met de accountmanager via mail naar llo-zorgenwelzijn@rocmondriaan.nl