Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Er zijn nog opleidingsplaatsen beschikbaar:

Wij hebben een programma op basis van de opleidingseisen van het CZO. Schrijf je nu in voor de eerstvolgende groepen die start op 8 mei 2023! Inschrijven is nu al mogelijk!

 

GVP'er WORDEN?

De Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) is een specialist in de directe zorg voor cliënten met psychogeriatrische problematiek en adviseert als inhoudelijk deskundige collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers.

VOOR WIE BESTEMD?

· Minimaal mbo-3 niveau verzorgende (verzorgende of verzorgende-IG,  of vergelijkbaar diploma of werkzaam in de functie van verzorgende) worden toegelaten tot de opleiding.

· Toelating met een vergelijkbaar diploma op minimaal mbo-3 niveau is alleen mogelijk na overleg met de theorie-aanbieder/ opleidingsinstelling en ontheffing van de werkgever.

· De kandidaat is minimaal 1 jaar werkzaam in de functie van verzorgende van psychogeriatrische cliënten.

Medewerkers uit de welzijnsbranche (bijv. MMZ of activiteiten begeleider) kunnen wel de opleiding volgen, maar ontvangen geen diploma (wel een certificaat).

WAT LEER JE?

Het uitgangspunt van de opleiding is het beroepscompetentieprofiel GVP waarin de volgende drie kerntaken staan beschreven:

1. Behartigen van de kwaliteit van leven van de psychogeriatrische cliënten. 2. Begeleiden, adviseren en professionalisering van collega’s en vrijwilligers. 3. Ondersteunen, adviseren en begeleiden van mantelzorgers.

De opleidingseisen staan gegroepeerd volgens de Can-meds rollen in de opleidingseisen GVP

HOE WERKT HET?

De opleiding bestaat uit een 13-tal lesdagen en 4 online momenten naast een digitale voorbereiding. De doorlooptijd van de opleiding inclusief het afronden van de proeven van bekwaamheid bedraagt ongeveer 9 maanden. Aan de lesdagen en activiteiten gaat een E-learning programma vooraf in ons digitaal leernetwerk en worden daarmee ook getoetst. Het onderwijs is ingericht in 4 modulen en bijbehorende examens als afronding daarvan;

  1. Methodisch en persoonsgericht werken in de psychogeriatrie
  2. Communicatie en samenwerken in de psychogeriatrie
  3. Kwaliteit en professionalisering in de psychogeriatrie en
  4. Eindproject

De eerste opleiding wordt gekenmerkt door de cliëntencategorie en praktijk van de psychogeriatrie en is gericht op vermeerdering en verdieping van kennis over de psychogeriatrische aandoeningen, methoden om problemen te analyseren en de vaardigheden om de cliënten op de juiste wijze te kunnen benaderen en begeleiden staan in dit deel centraal. De E-learning modulen zijn op deze thema’s gericht en toetsen direct uw kennis op dat gebied. Daarvoor maken we gebruik van adaptieve E-modulen in ons digitale leernetwerk waarmee op elke gewenst beginniveau in te stappen is. In de praktijk werk je aan een aantal praktijkopdrachten die gekoppeld zijn aan de modulen en het einproject. De verworven kennis over psychogeriatrische aandoeningen en de consequenties hiervan leer je in de vier domeinen van het Zorgleefplan toe te passen als methodiek ook bij complexe zorgproblematiek. En op het begeleiden, ondersteunen en adviseren van collega’s, vrijwilligers en mantelzorgers in hun zorg aan de psychogeriatrische cliënt met complex gedrag. Analyseren en hanteren van complex probleemgedrag, advies-, begeleidings- en groepsgesprekken worden geoefend. Er wordt ingegaan op ethische en culturele vraagstukken. De E-modulen als voorbereiding hebben dan ook dit thema. GVP

DUUR VAN DE OPLEIDING

De branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) bestaat uit 13 lesdagen lesdagen en 4 online lesmomenten. Wij hebben een programma voor 2022-2023 op basis van nieuwe opleidingseisen. De doorlooptijd van de opleiding inclusief het afronden van de proeven van bekwaamheid bedraagt ongeveer 9 maanden.

VRIJSTELLINGEN

Voor Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) die het branche erkende diploma EVV na 1-1-2016 hebben behaald en werkzaam zijn als EVV, is vrijstelling mogelijk.

EVV die een diploma hebben behaald tussen 1-1-2011 en 1-1-2016 en werkzaam zijn als EVV is vrijstelling van onderwijs mogelijk, maar niet voor de examens.

Hiervoor is een verkorte opleiding GVP van 5 lesdagen en 2 online momenten. De doorlooptijd van deze verkorte opleiding is ongeveer 20 weken/5 maanden. De groep met start in december 2022 is helaas al vol! Een nieuwe groep GVP start in mei 2023. Je kunt je hier alvast inschrijven. Denk je dat je in aanmerking komt voor vrijstelling, geef dit aan op het inschrijfformulier en je krijgt per omgaande een in te vullen verzoek tot vrijstelling GVP opleiding.

DATA EN LESTIJDEN

De lesdagen vangen om 09.00 uur aan en duren tot uiterlijk 17.00 uur. De online lesmomenten zijn 2 uur van 10.00-12.00u. inschrijven is nu mogelijk voor de eerstvolgende start van de GVP opleiding op 8 mei 2023.

1. 8 mei 2023
2. 22 mei
3. 5 juni
4. 19 juni
5. 3 juli
6. 28 augustus
7 11 september
8 25 september
9 9 oktober
10 23 oktober
11. 6 november
12 20 november
13 4 december
14 18 december
15 8 januari
16 22 januari 2024
17 5 februari

Diplomering: datum volgt

EXAMINERING

Na het afronden van alle examens ontvangen de deelnemers het landelijk erkende branche diploma Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie.

UW INVESTERING

De kosten voor deze opleiding zijn € 2.295,- . Voor de verkorte GVP opleiding zijn de kosten € 960,-Deze is inclusief alle (digitale)leermiddelen, diploma en speld. Na inschrijving voor deelname zal ook inschrijving plaatsvinden bij het CZO (College Zorg Opleidingen) voor landelijke registratie en aanvraag van het diploma. NB Voor deze scholing is mogelijk gebruik te maken van het STAP budget.  Geef dit aan op het inschrijfformulier en je ontvangt van ons een aanmeldbewijs.

DIRECT INSCHRIJVEN VOOR DE OPLEIDING

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie of een advies op maat, neem dan per mail contact op met de accountmanager via mail naar llo-zorgenwelzijn@rocmondriaan.nl