Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Er zijn nog opleidingsplaatsen beschikbaar:

De eerstvolgende groep start op 31 augustus 2020. Inschrijven is nu nog mogelijk! Of bel 088-666 1098.

 

GVP'er WORDEN?

De Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) is een specialist in de directe zorg voor cliënten met psychogeriatrische problematiek en adviseert als inhoudelijk deskundige collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers.

VOOR WIE BESTEMD?

De GVP is een specialist in de directe zorg voor cliënten met psychogeriatrische problematiek en adviseert als inhoudelijk deskundige collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers. De opleiding tot GVP is bestemd voor ziekenverzorgenden en verzorgenden IG, of een daarmee vergelijkbaar opleidingsniveau (bijv. functiegerichte opleiding in de thuiszorg verzorgenden C/D) met minimaal een jaar ervaring met psychogeriatrische cliënten. Medewerkers uit de welzijnsbranche (bijv. MMZ of activiteiten begeleider) kunnen wel de opleiding volgen, maar ontvangen geen diploma.

WAT LEER JE?

Het uitgangspunt van de opleiding is het beroepsprofiel GVP waarin de volgende drie kerntaken staan beschreven:

1. Behartigen van de kwaliteit van leven van de psychogeriatrische cliënten.
2. Begeleiden, adviseren en professionalisering van collega’s en vrijwilligers.
3. Ondersteunen, adviseren en begeleiden van mantelzorgers.

HOE WERKT HET?

De opleiding bestaat uit 15 lesdagen. De doorlooptijd van de opleiding inclusief het afronden van de proeven van bekwaamheid bedraagt ongeveer 15 maanden. Alle lesdagen gaat een E-learning programma vooraf in ons digitaal leernetwerk en worden daarmee ook getoetst.

Het uitgangspunt van de opleiding is het beroepsprofiel GVP waarin de volgende drie kerntaken staan beschreven:

1. Behartigen van de kwaliteit van leven van de psychogeriatrische cliënten.

2. Begeleiden, adviseren en professionalisering van collega’s en vrijwilligers.

3. Ondersteunen, adviseren en begeleiden van mantelzorgers.

De opleiding bestaat uit 2 delen. In beide delen komen de 11 beroepscompetenties aan bod.
Deel 1 is gericht op vermeerdering en verdieping van kennis over de psychogeriatrische aandoeningen, methoden om problemen te analyseren en de vaardigheden om de cliënten op De juiste wijze te kunnen benaderen en begeleiden staan in dit deel centraal. De E-learning modulen zijn op deze thema’s gericht en toetsen direct uw kennis op dat gebied. Daarvoor maken we gebruik van adaptieve E-modulen in ons digitale leernetwerk waarmee op elke gewenst beginniveau in te stappen is.

In de praktijk werkt u aan een proeve van bekwaamheid die over kerntaak 1 gaat. De verworven kennis over psychogeriatrische aandoeningen en de consequenties hiervan leert u in de vier domeinen van het Zorgleefplan toe te passen als methodiek.
Deel 2 is gericht op het begeleiden, ondersteunen en adviseren van collega’s, vrijwilligers en mantelzorgers in hun zorg aan de psychogeriatrische cliënt met complex gedrag. Analyseren en hanteren van complex probleemgedrag, advies-, begeleidings- en groepsgesprekken worden geoefend. Er wordt ingegaan op ethische en culturele vraagstukken. De E-modulen als voorbereiding hebben dan ook dit thema. De 2 proeven van bekwaamheid die bij dit deel horen gaan over kerntaak 2 en 3.

VOOROPLEIDING

Gediplomeerde Ziekenverzorgende en verzorgende IG of een daarmee vergelijkbaar opleidingsniveau (bijv. functiegerichte opleiding in de thuiszorg verzorgende C/D) met minimaal een jaar ervaring met psychogeriatrische cliënten. Medewerkers uit de welzijnsbranche (bijv. MMZ of activiteiten begeleider) kunnen deze opleiding volgen maar ontvangen geen diploma.

GVP

DUUR VAN DE OPLEIDING

De branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) bestaat uit 15 lesdagen. De doorlooptijd van de opleiding inclusief het afronden van de proeven van bekwaamheid bedraagt ongeveer 15 maanden.

DATA EN LESTIJDEN 2020

De lessen vangen om 09.00 uur aan en duren tot uiterlijk 17.00 uur.

Een eerstvolgende groep zal starten in augustus 2020

Maandagen:
1: 31 aug
2: 14 sep
3: 28 sep
4: 12 okt
5: 26 okt
6: 9 nov
7: 23 nov
8: 7 dec
9: 4 jan 2021
10: 18 jan 2021
11: 1 feb 2021
12: 15 feb 2021
13: 1 maart 2021
14: 15 maart 2021

LOCATIE

Deze opleiding zal plaatsvinden op de locatie van HCO Zandvoortselaan 146 in Den Haag (Kijkduin).

EXAMINERING

Na het afronden van deel 1 en 2 ontvangen de deelnemers het landelijk erkende branche diploma Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie.

UW INVESTERING

De kosten voor deze opleiding bedragen € 1.575,- per persoon. Dit is inclusief alle leermiddelen, boek, diploma en speld.

DIRECT INSCHRIJVEN

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie of een advies op maat, neem dan per mail contact op met uw opleidingsadviseur Dorien de Wit  t.de.wit@menskracht7.nl of John Wesselman j.wesselman@menskracht7.nl of telefonisch via 088 6661098.