Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)

Er zijn nog opleidingsplaatsen beschikbaar:

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) is bestemd voor gediplomeerde ziekenverzorgenden en verzorgenden IG, die in de functie van EVV zijn (of worden) aangesteld en die werkzaam zijn in een verpleeg-, verzorgingshuis of in de thuiszorg.

Inhoud

De inhoud van de opleiding is afgeleid van de twee kerntaken en de daarvan afgeleide 14 beroeps- competenties, zoals die beschreven zijn in het beroepscompetentieprofiel EVV en de daarop vernieuwde opleidingseisen van het CZO. De eerste kerntaak betreft vooral de verantwoordelijkheid die men heeft voor het optimaal ondersteunen van de cliënt bij het realiseren van zijn kwaliteit van leven. De tweede kerntaak is het coördineren van de multidisciplinaire zorg en het zorg dragen voor de continuïteit van zorg in overleg met de cliënt. Concreet betekent dit dat men tijdens de opleiding – in praktijk en op school – vaardigheden en bekwaamheden aanleert of verbetert, die nodig zijn om de functie en taken van een EVV goed te kunnen uitvoeren. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: • De praktijk en de persoonlijke (beroeps)ontwikkeling staan centraal • De lesstof wordt direct herkend en kan direct toegepast worden in de eigen werksituatie • Deelnemers worden gestimuleerd en begeleid bij het ontwikkelen van een zelfstandige leerhouding Het onderwijs is ingericht in 3 modulen en bijbehorende examens als afronding daarvan;

  1. Methodisch en persoonsgericht werken
  2. Communicatie en samenwerken en
  3. Kwaliteit en professionalisering

Examens worden middels opdrachten in de praktijk afgesloten. Hiervoor is dus een werkbegeleider en een beoordelaar nodig in de beroepspraktijk. Deze opleiding kan geaccrediteerd worden aangeboden voor registratie in het kwaliteitsregister van VenVN voor 90 punten.  (graag  vóór aanvang aangeven)

Vooropleiding

· Minimaal mbo-3 niveau verzorgende (verzorgende of verzorgende-IG, Individuele Gezondheidszorg) worden toegelaten tot de opleiding.

· Toelating met een vergelijkbaar diploma op minimaal mbo-3 niveau is alleen mogelijk na overleg met de theorie-aanbieder/ opleidingsinstelling en ontheffing van de werkgever.

· De kandidaat is minimaal 1 jaar werkzaam in de functie van verzorgende.

Duur en lestijd

Omvang van de opleiding in klokuren Het minimumaantal uren van het leren-werken traject is opgebouwd uit: • aantal praktijkuren: 600 klokuren, is 20 uur per week; • aantal theorie-uren: 80 klokuren, verspreid over minimaal 8 lesdagen en 4 online lesmomenten • een programma waarbij de uren praktijk en theorie worden verspreid over een looptijd van minimaal 30 weken/9 maanden; EVV De lesdagen voor deze opleiding zijn gepland tussen 09:00 tot 17:00 uur. De online momenten zijn 2 uur in de online klas in onze digitaal leernetwerk. De opleiding start op 9 mei 2023:

Lesdag 1 9-5-2023
Lesdag 2 23-5-2023
Lesdag 3 6-6-2023
Lesdag 4 20-6-2023
Lesdag 5 4-7-2023
Lesdag 6 5-9-2023
Lesdag 7 19-9-2023
Lesdag 8 3-10-2023
Lesdag 9 24-10-2023
Lesdag 10 7-11-2023
Lesdag 11 21-11-2023
Lesdag 12 19-12-2023
Diplomering n.t.b.

Locatie

Deze opleiding kan ook op maat gemaakt worden voor uw zorginstelling en/of in company gegeven worden. Neem daarvoor aub contact met ons op.

Examinering EVV

De deelnemers ontvangen na afloop het landelijk branche erkende diploma Eerst Verantwoordelijk Verzorgende.

Uw investering

INSCHRIJVING IS NOG MOGELIJK VÓÓR 11 APRIL 2023 VOOR DE LAATSTE PLAATSEN!!

De kosten per persoon voor deze opleiding is € 1.700,-. Deze is inclusief alle (digitale)leermiddelen, examens, diploma en speld. Na inschrijving voor deelname zal ook inschrijving plaatsvinden bij het CZO (College Zorg Opleidingen) voor landelijke registratie en aanvraag van het diploma. NB Voor deze scholing is mogelijk gebruik te maken van het STAP budget.  Geef dit aan op het inschrijfformulier en je ontvangt van ons een aanmeldbewijs.

Direct inschrijven

Informatie

Wilt u meer informatie of een advies op maat, neem dan contact op met de accountmanager via een mail naar llo-zorgenwelzijn@rocmondriaan.nl