Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)

Deze opleiding wordt gegeven op:

Start: woensdag 28 november 2018
Laatste lesdag: woensdag 4 september 2019
Zie de info voor alle data!


Open inschrijving

Open inschrijving

Bezig met versturen

De opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) is bestemd voor gediplomeerde ziekenverzorgenden en verzorgenden IG, die in de functie van EVV zijn (of worden) aangesteld en die werkzaam zijn in een verpleeg-, verzorgingshuis of in de thuiszorg.

Inhoud

De inhoud van de opleiding is afgeleid van de twee kerntaken en de daarvan afgeleide 14 beroeps- competenties, zoals die beschreven zijn in het beroepscompetentieprofiel 2009. De eerste kerntaak betreft vooral de verantwoordelijkheid die men heeft voor het optimaal ondersteunen van de cliënt bij het realiseren van zijn kwaliteit van leven. De tweede kerntaak is het coördineren van de multidisciplinaire zorg en het zorg dragen voor de continuïteit van zorg in overleg met de cliënt. Concreet betekent dit dat men tijdens de opleiding – in praktijk en op school – vaardigheden en bekwaamheden aanleert of verbetert, die nodig zijn om de functie en taken van een EVV goed te kunnen uitvoeren.

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:
• De praktijk en de persoonlijke (beroeps)ontwikkeling staan centraal
• De lesstof wordt direct herkend en kan direct toegepast worden in de eigen werksituatie
• Deelnemers worden gestimuleerd en begeleid bij het ontwikkelen van een zelfstandige leerhouding.

Vooropleiding

Het diploma ziekenverzorgende of verzorgende IG is vereist. Eventuele vragen over de toelatingseisen kan je per mail stellen aan: info@menskracht7.nl

Duur en lestijd

De branche erkende opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) bestaat uit 12 bijeenkomsten van elk acht studiebelastingsuren tussen 09:00 en 17:00 uur. Tussen de lesbijeenkomsten zijn er ongeveer zes uren nodig om de bijeenkomsten voor te bereiden en te werken aan de proeven van bekwaamheid die in de praktijk worden afgelegd.

EVV

De bijeenkomsten voor deze opleiding zijn gepland van 09:00 tot 17:00 uur.

Lesdag 1: woensdag 28 november 2018

Lesdag 2: woensdag 12 december 2018

Lesdag 3: woensdag 9 januari 2019

Lesdag 4: woensdag 6 februari 2019

Lesdag 5: woensdag 20 februari 2019

Lesdag 6: woensdag 6 maart 2019

Lesdag 7: woensdag 20 maart 2019

Lesdag 8: woensdag 10 april 2019

Lesdag 9: woensdag 1 mei 2019

Lesdag 10: woensdag 22 mei 2019

Lesdag 11: woensdag 12 juni 2019

Lesdag 12: woensdag 4 september 2019

Locatie

Deze opleiding zal plaatsvinden op de locatie van Menskracht 7 aan de Helenastraat 15 te Den Haag.

Uiteraard kan een opleiding ook op maat gemaakt worden voor de zorginstelling en/of in company gegeven worden. Neem voor meer informatie hierover contact op met uw opleidingsadviseur Dorien de Wit per mail via t.de.wit@menskracht7.nl of John Wesselman j.wesselman@menskracht7.nl of telefonisch via 088 6661098.

Examinering EVV

De deelnemers ontvangen na afloop het landelijk erkende diploma Eerst Verantwoordelijk Verzorgende.

Uw investering

De kosten voor deze opleiding bedragen € 997,50 per persoon.

Informatie .

Wilt u meer informatie of een advies, dan kunt u ons bereiken via uw opleidingsadviseur Dorien de Wit per mail: t.de.wit@menskracht7.nl of John Wesselman per email: j.wesselman@menskracht7.nl of telefonisch via 088 6661098.