De basis van Verpleegtechnisch Handelen

Er zijn nog opleidingsplaatsen beschikbaar:

Schrijf je NU in voor de laatste plaatsen in de cursus najaar 2020 gaat starten. Zie ook de button onderaan deze pagina.
Vul in ieder geval het inschrijfformulier hiervoor in of meld je aan via onderstaand tel nr.

Meer informatie: Bel 088-6661098.

 

VOOR WIE IS DE SCHOLING BESTEMD?
De scholing is bestemd als basis leergang voor werknemers die niet in het bezit zijn van een Verzorgende (IG) diploma en werkzaam (willen) zijn in de zorgverlening. De cursus is een verdieping en bevat verzorgende en verpleegtechnische handelingen. En is daarmee zeer geschikt voor zelfstandige en/of herintredende zorgverleners. Maar ook voor hen die eerder (één of meer) handelingen in de basis hebben aangeleerd, maar nu onzeker zijn over hun kennis en/of vaardigheid.

TOELATINGSEISEN:
In het bezit van: minimaal Mbo opleiding niveau 3 en werkervaring in de zorg.

DUUR EN LESTIJD:
De cursus duurt 8 cursusdagen van ieder 5 klokuren. Wekelijks is ongeveer 4-6 uur zelfstudie nodig via het digitale leernetwerk en opdrachten.
Vaardigheden worden aangeleerd via de Skills methode in het Skill-lokaal.
Er worden ondersteunende vakken gegeven zoals anatomie/pathologie, wet- en regelgeving en medisch rekenen.

VERZORGENDE EN VERPLEEGTECHNISCHE VAARDIGHEDEN:
De inhoud van de scholing wordt ondersteund met E-modulen in ons digitale leernetwerk. Bij alle onderwerpen is ondersteuning van zowel anatomie als pathologie, medisch rekenen en veel voorkomende ziektebeelden als voorbereiding gevraagd. De volgende verzorgende en verpleegtechnische handelingen worden aangeleerd en getoetst:

Dag 1
- Zorg -leefplan, wet- en regelgeving, rapporteren, normen verantwoorde zorg
- medicijnen checken, registreren, samenwerken

Dag 2
Medicatie (distribueren, zo nodig controle op inname (volgens ondersteuningsplan), medicijnen toedienen: oraal, rectaal, via de huid, via de luchtwegen, via de slijmvliezen,
wondzorg, subcutaan injecteren*, intramusculair injecteren*.

Dag 3
Zwachteltechnieken toepassen, lichaamstemperatuur beïnvloeden door middel van koude- of warmtebehandeling.

Dag 4
Suprapubische katheter verzorgen, katheteriseren van de blaas bij vrouwen*’, katheteriseren van de blaas bij mannen*.

Dag 5
Maagsonde observeren en controleren
een maagsonde inbrengen* maagsonde verzorgen - toedienen van sondevoeding en voedingspomp bedienen
bloedglucose bepalen*,- insulinepen hanteren*, verzorgen van een stoma.

Dag 6
Tracheacanule en tracheastoma verzorgen, mond- en keelholte uitzuigen, zuurstof toedienen.

Dag 7
Eerste hulp (somatisch) verlenen bij: verwondingen, vergiftigingen, verstikking, verslikken, en bij ademstilstand en circulatiestilstand.

Dag 8
Vaardigheidstoets

AFRONDING
De cursus wordt afgesloten middels digitale toetsen per verpleegtechnische handeling en digitale toetsen anatomie/pathologie en medisch rekenen.
Het is aan te raden om in de praktijk de handelingen te oefenen en af te sluiten met het vullen van een ‘bewijsmap uitvoering verpleegtechnische vaardigheden’.
Hiervoor is een werkomgeving waarin begeleiding en beoordeling kan plaatsvinden in de zorg prettig. Maar worden de vaardigheden ad random op lesdag 8 getoetst in het skill-lab.

CERTIFICERING
Je ontvangt na afloop van de cursus en voldoende theorie en vaardigheidstoets, het certificaat van Menskracht 7.

KOSTEN
De kosten voor deze cursus zijn € 975,- inclusief digitaal-,vaardigheids-, reader- en lesmateriaal, toetsing en certificaat. Betaling geschiedt ineens. Je ontvangt een factuur. Particulieren die zich inschrijven dienen vooraf aan de eerste lesdag te betalen.

LEERMIDDELEN
Je krijgt bij inschrijving van de cursus het lesmateriaal uitgereikt.

LOCATIE
De cursus vindt plaats op een nader te bepalen uitvoeringslocatie georganiseerd door Menskracht 7.

Bij maatwerk verzorgen wij deze bijscholing vanzelfsprekend ook op maat en/of in-company indien u dat wenst.
Neem hiervoor desgewenst contact op met de opleidingsadviseur van Menskracht 7 via onderstaand adres.

AANVANG
Inschrijving voor de cursus die start najaar 2020 is nu mogelijk op basis van toelatingseis en via het inschrijfformulier.

INFORMATIE
Wil je meer informatie of een advies, neem dan even contact op.

Deze cursus is uitermate geschikt om op maat te worden gemaakt voor een zorginstelling, waarbij de eigen kernwaarden, richtlijnen en protocollen het uitgangspunt vormen. Neem contact op met de opleidingsadviseur van Menskracht 7