EHBO Blended Learning

Deze opleiding wordt gegeven op:

Data volgen binnenkort.


Open inschrijving

Open inschrijving

Bezig met versturen

Voor wie is de opleiding bestemd?

Voor iedereen die de juiste vaardigheden wil aanleren om binnen de eerste minuten na een ongeval snel en effectief op te kunnen treden tot het moment waarop de hulpverlening wordt overgenomen door de gewaarschuwde externe professionele hulpdiensten.

Wat leer je?

Het E-learning programma bestaat uit opgaven, studieteksten en simulaties en omvat de volgende theorie:

 • eerste hulp management (situatie beoordelen, gevaar overzien)
 • alarmeren
 • een eerste beoordeling van het slachtoffer
 • het vrijmaken van de ademweg
 • beademen en reanimeren (CPR)
 • het stabiliseren van een bewusteloos slachtoffer
 • het stelpen van ernstige bloedingen
 • het herkennen van shock
 • het verplaatsen in noodsituaties
 • het nemen van de juiste actie bij oogletsels, brandwonden, ziektes en gewonden
 • gebruik AED
 • verbandleer
 • EHBO aan kinderen

Hoe werkt het?

Met het E-learning programma bereiden cursisten zich in hun eigen tempo en op een door henzelf gekozen tijdstip, voor op de verplichte praktijkopleiding. Deze vindt plaats in ons opleidingscentrum.

Duur van de Blended Learning opleiding

Het digitale lesprogramma; de E-learning, duurt gemiddeld 8 uur en de praktijkopleiding duurt 15 uur, inclusief het examen.

Uw investering

De kosten voor deze opleiding bedragen € 295,00 per persoon. Dit is inclusief het internetprogramma en alle examens.

Toetsen en diploma

De opleiding wordt afgesloten met een examen dat wordt afgenomen door een examencommissie, bestaande uit een door Het Oranje Kruis aangewezen arts en een docent Eerstehulp.
Het eenheidsdiploma Eerste Hulp, inclusief AED Bediener van Het Oranje Kruis. Het diploma blijft 2 jaar geldig.

Locatie en data

Deze opleiding wordt verzorgd op onze locatie aan de Helenastraat 15 te Den Haag.

Op woensdagmiddagen van 13.30-16.30 uur op nader te bepalen data; neem contact met ons op voor de planning.

Toetsen en programma

In het internetprogramma is er een gemiddelde score van 95% nodig voor alle onderwerpen. Hierna kan het theoriecertificaat worden geprint. Dit certificaat is drie maanden geldig en geeft toegang tot de praktijkopleiding. Tijdens de praktijkopleiding (5 x 3 uur) staat het praktisch uitvoeren van de competenties centraal. De cursisten oefenen en tonen hun competenties die overeen komen met het E-learning programma. De competenties worden geëxamineerd in een examen van 1 x 3 uur. Het behaalde Oranje Kruis diploma blijft 2 jaar geldig.

Menskracht 7 maakt gebruik van NRR gecertificeerde (P)BLS EHBO kader instructeurs.

Inschrijven of informatie?

Voor inschrijven voor deze opleiding en/of nadere informatie neemt u contact op met opleidingsadviseur Simone Kokshoorn via s.kokshoorn@menskracht7.nl of via 088-666 1098.