Herhaling BHV

Deze opleiding wordt gegeven op:

15 januari 13.30-21.00 uur
25 maart 13.30-21.00 uur

Neem voor de overige beschikbare cursusdata contact met ons op! 088-6661098


Open inschrijving

Open inschrijving

Bezig met versturen

VOOR WIE IS DE CURSUS BESTEMD?

Alle werknemers die in het bezit zijn van desbetreffende BHV diploma’s c.q. BHV modules die voor verlenging in aanmerking komen.

WAT LEER JE?

Naast het op peil houden, uitdiepen en toetsen van de kennis en eerder behaalde competenties wordt je bijgeschoold wanneer procedures worden aangepast ten gevolge van voortschrijdende inzichten.

Na het volgen van de herhaling heb je inzicht in:

 • het begrip bedrijfshulpverlener en zijn afgebakende rol binnen het taakgebied;
 • het optreden van de brandweer;
 • verbranding en blussing; de gevaren bij brand;
 • de brandveiligheidsvoorzieningen;
 • de blusmiddelen; hoe te handelen bij brand.

Verder ben je in staat om:

 • een brand te melden;
 • een begin van een brand te bestrijden;
 • een ontruiming uit te voeren;
 • een slachtoffer in een noodsituatie te verplaatsen en een AED te gebruiken.

En kun je Eerste Hulp verlenen bij:

 • bewustzijnsstoornissen;
 • ademhalingsstoornissen;
 • bloedsomloopstoornissen;
 • uitwendige bloedingen;
 • shock; brandwonden; botbreuken en oogletsel.

DUUR VAN DE BHV HERHALING

In totaal 7 uur. De lesmomenten van de cursus kunnen flexibel worden ingevuld:

- een hele dag van 9.00 – 16.30 uur (inclusief lunch)
- een middag en avond van 13.30 – 21.00 uur (inclusief diner)
- twee losse dagdelen

GEPLANDE DATA EN LESTIJDEN

Neem contact met ons voor de overige beschikbare cursusdata!

UW INVESTERING

De kosten voor deze cursus bedragen € 180,00 per persoon.

TOETSEN EN DIPLOMA

Het certificaat/diploma van de basisopleiding BHV en het herhalingscertificaat zijn 1 jaar geldig. Wanneer de jaarlijkse herhalingsdag wordt gevolgd en deze met voldoende resultaat wordt afgesloten, ontvangt de kandidaat via het opleidingsinstituut een NIBHV herhalingscertificaat. Hiermee kan de werkgever en /of houder aantonen dat de vaardigheden van de bedrijfshulpverlener voldoen aan het gestelde in de wet. Indien tussentijds geen NIBHV-herhalingscertificaten zijn behaald, vervalt de geldigheid een jaar na datum van afgifte.

Menskracht 7 maakt gebruik van NRR gecertificeerde EHBO instructeurs en NIBHV gecertificeerde BHV instructeurs. Wij zijn een NIBHV erkend opleidingsinstituut (keurmerk).

Logo NIBHV erkenning

LOCATIE

Deze cursus wordt verzorgd op onze locatie aan de Helenastraat 15 te Den Haag.

Bij voldoende deelnemers kan een cursus ook incompany worden uitgevoerd. Hiervoor gelden andere bedragen.

INFORMATIE

Wilt u meer informatie of een advies, neem dan contact op met opleidingsadviseur Simone Kokshoorn of telefonisch via 088 6661098.