Nieuwe opleiding medewerker brede school

In januari 2014 start binnen de SRK Academie van Stichting Rijswijkse Kinderopvang de nieuwe opleiding ‘medewerker brede school’. Deze opleiding is bedoeld voor pedagogisch medewerkers ter voorbereiding op het werken binnen een brede school. Hierin vervagen de grenzen tussen kinderopvang en onderwijs. Dit vraagt van de medewerkers extra vaardigheden. Het is een opleiding op maat, ontwikkeld en verzorgd door de SRK Academie van Stichting Rijswijkse Kinderopvang in samenwerking met Menskracht 7 (een initiatief van ROC Mondriaan). Ook Vlietkinderen is partner in deze opleiding.

In het basisonderwijs komen brede scholen steeds vaker voor. Stichting Rijswijkse Kinderopvang is partner in een aantal brede scholen. Daarom heeft SRK het initiatief genomen om haar pedagogisch medewerkers deze maatwerkopleiding aan te bieden. Want de ‘medewerker brede school’ heeft de toekomst. Zij zijn breder inzetbaar; niet alleen in de kinderopvang, maar ook op de basisschool. De opleiding komt bovendien tegemoet aan de behoefte van brede scholen tot meer naschoolse activiteiten voor alle kinderen. Om diezelfde redenen heeft Vlietkinderen zich later ook aangesloten.

De eerste klas van de opleiding ‘medewerker brede school’ start op 21 januari a.s. met 13 leerlingen. De lessen worden verzorgd door trainers van ROC Mondriaan en van de beide kinderopvangorganisaties. De opleiding duurt 1,5 jaar en leidt op tot niveau 4. Ruim twee dagdelen per week zitten zij in de schoolbanken en lopen verder een dagdeel stage op een brede school (in wording). Dit naast hun werk als pedagogisch medewerker bij Stichting Rijswijkse Kinderopvang of Vlietkinderen.

Het lesprogramma is toegesneden op de behoeften van directies van basisscholen. Het is een combinatie van niveau-4 Onderwijsassistent, Pedagogisch medewerker en Sociaal cultureel werk. Naast taal en reken is er aandacht voor didactische vaardigheden, zodat zij kunnen ondersteunen bij het onderwijs. Zo kan het lesprogramma in de naschoolse activiteiten een vervolg krijgen. Dus als de rekenles over decimalen gaat, kunnen ze ’s middags met de kinderen tijdens het koken de decimalen in praktijk oefenen. Daarnaast is er ook aandacht voor huiswerkbegeleiding en leerondersteuning in de kinderopvang.

Voor de medewerker brede school kan een werkdag beginnen bij de voorschoolse opvang. Daarna werkt de medewerker in de klas met kinderen in groepjes bij het lezen of rekenen tot het tijd is voor de tussenschoolse opvang. De dag gaat naadloos over in naschoolse activiteiten voor alle kinderen of de naschoolse opvang. De hele dag zien kinderen hetzelfde vertrouwde gezicht. Dit zorgt voor een veilige en vertrouwde omgeving en een doorlopende leerlijn. Dus ook na schooltijd en bovendien op het individuele kind toegesneden.

 

onderwijsassistent (5)