Menskracht 7 start derde leerweg

Naast een BOL en BBL opleiding, kent het MBO ook de mogelijkheid voor een zgn. derde leerweg. Menskracht 7 is als aanbieder van privaat onderwijs de aanbieder van deze vorm waarbij het onderwijs op maat en in veel kortere tijd, aangeboden kan worden.

Voor een groep medewerkers van Marente en Topaz is dit als bedrijfsopleiding op maat gemaakt en zal worden uitgevoerd door de school voor dienstverlening van ROC Mondriaan. Dit gebeurt voor een deel op de locatie van Menskracht 7 en in company op een leegstaande afdeling van een verpleeghuis waar een lesruimte is ingericht.

De medewerkers hebben ruime ervaring als assisterende of helpende in de zorg voor cliënten, maar zijn nog niet gekwalificeerd. Zij hebben hiermee de mogelijkheid om de competenties en de actualiteit in de zorg en dienstverlening mee te krijgen. En daarmee het diploma MBO niveau 2 te behalen.