Menskracht 7 schoolt 935 medewerkers van ActiVite

ActiVite bereidt haar medewerkers intensief voor op de transitie die zich in de langdurige zorg voltrekt. De verwachting is dat de zorgzwaarte de komende jaren steeds meer zal toenemen. ActiVite speelt hierop in door het komende jaar 935 medewerkers bij te scholen en voor te bereiden op zwaardere taken. ActiVite werkt hiervoor samen met Menskracht 7, het mbo-loket voor bedrijfsopleidingen, initiatief van ROC Mondriaan.

 Donderdag 30 april jl. ondertekenden Lita Berkhout-Pos, Voorzitter Raad van Bestuur van ActiVite en Pierre Heijnen, namens de directie van Menskracht 7 de overeenkomst.

ondertekening-contract-Menskracht7-met-activite-4-mei-2015

v.l.n.r: Voor: Wim Limon, Controller HRM en Opleidingen ActiVite, Lita Berkhout-Pos, Voorzitter Raad van Bestuur ActiVite, Pierre Heijen, namens de directie van Menskracht 7. Achter: Chris van Berkum, manager Menskracht 7, Lies Lokkerbol, Teammanager Opleidingen ActiVite, John Wesselman, Opleidingsadviseur Menskracht 7, Gertrude Meerburg, medewerker Opleiding ActiVite

In het kader van de transitie in de langdurige zorg wil ActiVite een kwaliteitsslag maken bij de medewerkers waarbij ook trainingen zullen worden aangeboden. Menskracht 7 heeft ervaring met het ontwikkelen van trainingen gericht op vraag vanuit de transitie in de VVT sector. Zowel via trajecten van ‘permanente educatie’ als het ontwerpen en ontwikkelen van een ‘leerhuis’ binnen organisaties.

Gezamenlijk is per medewerkersgroep een ‘op maat’ trainingspakket ontwikkeld, waarbij ook e-learning via een eigen digitale leeromgeving voor Activite een belangrijk onderdeel is. De trainingen zullen plaatsvinden tussen april 2015 en juni 2016.

Voor meer informatie over dit project neemt u contact op met onze opleidingsadviseur:
John Wesselman (06-11398472)