Convenant anders denken en doen in ouderenzorg!

Op 24 juni a.s. tekenen Zorgscala, de koepel van ouderenzorg in de Haagse regio, onderwijsinstellingen mbo en hbo, de gemeente Den Haag en de werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt een convenant om gezamenlijk invulling te geven aan de verschillende vraagstukken.

Een actiegerichte en positieve aanpak, die ruimte biedt voor innovatie en die anders denken en anders doen in de ouderenzorg stimuleert!

ROC Mondriaan, Menskracht 7 en Extra Strong versterken dit convenant met passend, flexibel en duurzaam onderwijs. Wij tekenen en doen graag mee!


Meer info:
rocmondriaan.nl
extrastrong.pro
zorgzijnwerkt.nl
zorgscala.nl