Menskracht 7 en corona virus

De scholingen van Menskracht 7 worden aangepast aan het landelijk beleid t.a.v. van de uitbraak van het coronavirus. Dat wil zeggen dat alle scholingen die via open inschrijvingen plaatsvinden worden opgeschort tot in ieder geval na 6 april. Scholingen die in company bij de opdrachtgever plaatsvinden worden overlegd met de opdrachtgever of deze mogelijk en wenselijk zijn, afhankelijk van het gevoerde beleid. Wij hebben er begrip voor dat vele scholingen in de zorg gevraagd worden om uitgesteld te worden tot nader order omdat personeel zoveel mogelijk ingezet kan worden in de zorg. En voor alle scholingen wordt gekeken naar een passende vorm van vervanging. Ofwel in opdrachten, online leermogelijkheden via ons digitale leernetwerk en/of verplaatsing naar een later tijdstip. Deze nieuwe planningen zullen we, afhankelijk van het beleid vanaf 6 april a.s. met onze deelnemers en opdrachtgevers gaan maken om zodoende te voldoen aan alle scholingsdoelen.

Voor vragen, neemt u contact op met ons via het contactformulier of bel 088 6661098