Maatwerk

Menskracht 7 verzorgt de brugfunctie tussen een bedrijf of de overheid en de school waar de opleiding wordt gegeven, met de vraag om een maatwerk opleidingstraject.

Het betreft hier altijd klassen die bestaan uit het cursistenaanbod vanuit een klant, waarbij de school waar het onder valt (meestal een school van ROC Mondriaan) en de locatie of het niveau niet uitmaakt. Ook of het om een beroeps opleidende leerweg (BOL) dan wel beroepsbegeleidende leerweg (BBL)  gaat maakt voor onze inzet en coördinatie geen verschil.

Menskracht 7 verzorgt de monitoring, de voortgangsbewaking, de kwaliteitsbewaking, de afhandeling van de papierwinkel zoals overeenkomsten en eventuele facturering. Dit alles om de het bedrijf en de uitvoerende school daarin zoveel als mogelijk en gewenst te ontzorgen.

 

Meer weten over maatwerkopleidingen in techniek?

Neem contact op met een van onze adviseurs!

Maxime Vollers

Voorbeelden van BOL trajecten

Er is altijd sprake van een BOL op de Werkvloer traject waarbij de deelnemer het gevoel heeft niet naar school te gaan op een locatie van het ROC, maar ergens in de stad Den Haag een praktische situatie voorgeschoteld krijgt en waar alles plaatsvindt. Dus zowel de beroepspraktijkvorming (BPV), als de lessen theorie en praktijk. Een veilige en overzichtelijke situatie waar je vijf (werk-)dagen in de week wordt verwacht en dus ook altijd welkom bent.

Te denken valt aan Entree opleidingen  voor:

 • Tweewielers
 • Auto’s
 • Horeca

Voorbeelden van BBL trajecten

Entree:

 • Wijkleerbedrijf trajecten
 • Ook op locatie in de stad Den Haag

Niveau 2:

Voor kwetsbare jongeren verzorgden wij al de opleidingen:

 • Service Medewerker Gebouwen
 • Facilitair met daarnaast een keuzedeel Sport en Recreatie
 • Installatie en Elektrotechniek

Al deze trajecten worden door de gemeente Den Haag en de kwetsbare jongeren van ROC Mondriaan gevuld.

 

BBL niveau 3 en 4:

Met een aantal vaste partners als leveranciers van groepen werkten wij eerder al samen met:

 • SRK, 2Samen, Okidoki en Partou kinderopvang; SRK op locatie
 • Pieter van Foreest, Marente en SWZ zorg
 • HMSHost horeca; op locatie in CS Utrecht
 • ANWB autotechniek; op locatie in opleidingscentrum Utrecht
 • DaelBV elektrotechniek; op locatie in Maasdijk